Cursul privind Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu și celor mai noi modificări legislative, celor care organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

Tematica
GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE

Aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului conform Legii nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; HG nr.675/2017 și 706/2017 privind actualizarea anexelor la HG nr. 1.705/2006.
Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Dreptul de administrare, regimul juridic şi inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers; Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; Schimbarea dreptului de administrare al bunurilor.
Analiza în baza Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe: încadrare şi aplicabilitate.
Prioritizarea proiectelor de investiții publice; Inițierea, elaborarea și analiza documentației tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții publice; Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.