Cursul  Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice este autorizat ANC și se adresează managementului şi angajaților din entitățile publice, dar şi auditorilor interni pentru perfecționarea deprinderilor practice în acest domeniu. Acest curs practic, este recomandat inclusiv membrilor Comisiei de monitorizare cu privire la următoarele atribuții: analizarea şi prioritizarea riscurilor semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice; stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranţă la risc; analiza informării privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor; conducătorii de compartimente; responsabilii cu riscurile din compartimente; angajații entității care trebuie să identifice riscuri; auditori interni, persoane care exercită acțiuni de control etc.

La Cursul  Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice vor fi analizate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 și Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin OSGG nr. 600/2018 si anume că fiecare angajat din cadrul unei entități publice trebuie să identifice riscurile asociate activităţilor desfășurate conform fișei postului, să le evalueze și să propună măsuri de control/gestionare. În acest sens, OSGG nr. 600/2018 prevede la art. 5 obligația conducătorilor de compartimente de la primul nivel de conducere din structura organizatorică de a desemna un responsabil cu riscurile care să consilieze personalul din cadrul entității și să asiste conducătorii de compartimente în procesul de gestionare al riscurilor.

De asemenea, cursul Cursul  Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice

Adrian IVAN – Specialist în control, audit, managementul riscului şi managementul sistemelor de control, expert în prevenirea şi combaterea corupţiei.

AVANTAJE Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale.

Tematica
Identificarea, Evaluarea și Stabilirea Măsurilor de Gestionare a Riscurilor în Cadrul Unei Entități Publice

Acest curs practic, presupune parcurgerea unor studii de caz din diferite domenii de activitate specifice entităților publice, în mod interactiv, cu sprijinul participanților, urmărindu-se exersarea practică a următoarelor aspecte:
• cum se identifică riscurile asociate obiectivelor și activităților;
• modul de aplicare și exemplificare în practică a tehnicilor de identificare a riscurilor;
• câte riscuri trebuie să identificăm si de ce?
• cum identificăm enunțurile care nu sunt riscuri?
• cum deosebim un risc de cauză sau de efect?
• cum sunt evaluate riscurile identificate, respectiv cum se aplică în practică scara de evaluare;
• ce criterii/factori utilizăm pentru o evaluare obiectivă;
• de ce nu este util să evaluăm toate riscurile la fel și să avem o abordare bazată pe scară de evaluare;
• ce înseamnă riscul inerent. Cum le identificăm?
• ce înseamnă riscul rezidual. Când un risc este rezidual?
• la identificările viitoare ale riscurilor evaluăm riscul rezidual din anul anterior sau riscul inerent?
• cum îmbunătățim scara de evaluare în practică;
• ce riscuri sunt selectate pentru gestionare; când selectăm un risc pentru a fi gestionat; când acceptăm un risc și când îl monitorizăm;
• cum se formulează măsurile de gestionare a riscurilor. Cum să evităm măsuri de gestionare a riscului care nu pot fi verificate sau implementate în practică?
• cum stabilim răspunsul la risc optim, cum identificăm portofoliul de răspuns la risc, respectiv ce măsuri de control stabilim pentru riscurile identificate;
• cum se completează registrul de riscuri în doi ani consecutivi;
• cum elaborăm planul de măsuri privind gestionarea riscurilor;
• cum actualizăm, în anii următori, Registrul de riscuri.
Strategia dezvoltării auditului public intern prin asigurarea implementării unei strategii unitare dezvoltarea cadrului normativ, metodologic și procedural.
Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform  OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice.
Analiză şi dezbateri în baza OSGG nr.600/2018 privind SCIM.
În cadrul cursului sunt dezbătute studii de caz privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în domeniul: achizițiilor publice; managementului resurselor umane; domenii tehnice; salarizare; plăți; contabilitate; control financiar preventiv propriu; auditul public intern; riscurile de corupție și fraudă.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.