Cursul  Încălcarea Obligațiilor Contractuale este autorizat ANC și se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor cu pregătire juridică, aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale. Se adresează inclusiv responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora, inclusiv cele privind achiziţiile. De asemenea, prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene.

În cadrul cursului  Încălcarea Obligațiilor Contractuale lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice integrate, cu accent pe ideea că răspunderea contractuală este o urmare a principiului forţei obligatorii a contractului şi pe ideea de reparaţie a prejudiciului, în conformitate cu prevederile  Codului Civil şi a legislaţiei de specialitate. Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile. Acestea sunt obiectivele de bază pentru care este necesară participarea la acest curs. La acest curs, vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de  Codului Civil în comparație cu vechiul cod, fiind un curs absolut necesar persoanelor de factură juridică și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea legală de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem juridic contractual corect.

Printre avantajele participării la acest curs propus de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind contractul, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Deasemenea  cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară, sau străinătate.

Traineri
Încălcarea Obligațiilor Contractuale

Bogdan DUMITRACHE,  Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a  Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

AVANTAJE Încălcarea Obligațiilor Contractuale

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Încălcarea Obligațiilor Contractuale

Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Încălcarea Obligațiilor Contractuale

•Premisa răspunderii contractuale: existența unui contract valabil încheiat. Efectele nulității. Delimitarea de răspunderea delictuală.
•Condițiile răspunderii contractuale:
√Prejudiciul. Condițiile de reparare. Tipologia prejudiciului. Prejudiciu cert – prejudiciu eventual – prejudiciu constând în pierderea unei șanse. Dovada prejudiciului: dobânda legală, clauza penală, arvuna confirmatorie.
√Neexecutarea obligației contractuale. Forme de neexecutare. Dovada neexecutării.
√Legătura de cauzalitate.
√Culpa debitorului obligației contractuale neexecutate. Dovadă. Relevanța formei de vinovăție în materie contractuală.
•Cauze de exonerare a răspunderii contractuale. Cauze legale și cauze convenite.
•Efectele răspunderii contractuale:
√Repararea în natură a prejudiciului. Discuție asupra posibilității executării (silite) în natură a obligațiilor de a face.
√Repararea prejudiciului prin echivalent. Evaluarea prejudiciului.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.750 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 14/06/2021

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE