Cursul Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor, inclusiv cele de achiziții publice.

De asemenea cursul Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Deosebita expertiză a lectorului la acest curs  este pusă la dispoziția participanților cu pregătire juridică și nu numai, deoarece problematica contractuală trebuie cunoscută atât de conducerea organizației cât și de compartimentul financiar contabil.

La cursul Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici vor fi analizate toate modificările introduse de noua legislație în ceea ce privește contractul, inclusiv cel de achiziții publice, prin comparație cu vechile acte normative, cu aplicabilitate pentru departamentul juridic, financiar – contabilitate, dar și în atenția conducerii.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

CERTIFICARE Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici

Se eliberează Certificat de competențe emis de furnizorul de formare profesională.

AVANTAJE !!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

Tematica
Aspecte Practice privind Contractele de Închiriere a Imobilelor aparținând Instituțiilor Publice și Opertatorilor Economici

• Sediul materiei. Prezentare a dispozițiilor din Codul administrativ și din Codul civil.
• Posibile confuzii între închiriere și alte operațiuni juridice. Delimitarea contract de închiriere-contract de constituire a dreptului de superficie.
• Modificarea contractului de închiriere : acte adiționale. Prelungirea termenului. Posibilitatea prelungirii termenului la o dată ulterioară datei corespunzătoare termenului inițial stipulat („antedatarea” actului adițional).
• Incidente în executarea contractului. Imposibilitatea fortuită de executare, temporară ori definitivă, a obligațiilor locatorului și consecințele ei asupra obligațiilor locatarului (în primul rând, obligația de plată a chiriei).
• Încetarea contractului. Clauze de evitare a tacitei relocațiuni. Clauze de evitare a reînnoirii automate a contractului de închiriere.
• Acțiuni întemeiate pe contractul de închiriere. Rezilierea contractului : moduri de operare a rezilierii și efectele rezilierii. Pretenții asociate rezilierii : restituirea folosinței bunului, daune-interese și rectificare carte funciară.
• Procedura specială a evacuării : sferă de aplicare, avantaje pentru locator.
• Aspecte de executare silită. Ipoteza contractului de închiriere-titlu executoriu. Procedura execuțională : predarea silită a bunului ce a făcut obiectul închirierii, calculul chiriilor restante și a penalităților aferente.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.