Cursul Incidente în derularea contractelor  este autorizat ANC și se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor, inclusiv cele de achiziții publice.

De asemenea cursul Incidente în derularea contractelor  se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Deosebita expertiză a lectorului la acest curs  este pusă la dispoziția participanților cu pregătire juridică și nu numai, deoarece problematica contractuală trebuie cunoscută atât de conducerea organizației cât și de compartimentul financiar contabil.

La cursul Incidente în derularea contractelor, vor fi analizate toate modificările introduse de noua legislație în ceea ce privește contractul, inclusiv cel de achiziții publice, prin comparație cu vechile acte normative, cu aplicabilitate pentru departamentul juridic, financiar – contabilitate, dar și în atenția conducerii.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Incidente în derularea contractelor

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

AVANTAJE Incidente în derularea contractelor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Incidente în derularea contractelor

Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE A.N.C., ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt tip de pregătire, iar pentru aceștia, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica
Incidente în derularea contractelor

1. Consecințele condiției asupra contractului în care este stipulată. Distincția condiție suspensivă-condiție rezolutorie. Raportul dintre condiție și termen: problema condiției căreia nu îi este asociată un termen. Efectele condiției privite de părți ca fiind un termen.
2. Rezilierea contractului. Condiții: culpa, condiție a rezilierii? Mod de operare: opțiunea între reziliere judiciară, reziliere unilaterală și reziliere întemeiată pe pacte comisorii. Efecte; data de la care se consideră desființat contractul; raportul dintre încetarea contractului prin reziliere și încetarea contractului prin expirarea termenului. Cumulul rezilierii cu daune-interese.
3. Rezoluțiunea contractului. Criterii de distincție între rezoluțiune și reziliere.
4. Denunțarea unilaterală. Noțiune. Confuzie terminologică: denunțare unilaterală-reziliere. Sferă de aplicare: contracte cu termen și contracte încheiate pe durată nedeterminată. Efecte.
5. Impreviziunea, excepție de la principiul obligativității contractului. Noțiune: distincție între impreviziune, imposibilitatea de executare și riscul contractului. Condiții. Efecte: opțiunea între adaptarea și încetarea contractului. Aspecte procedurale.
6. Daune-interese moratorii aplicabile contractelor încheiate între profesioniști: dobânda legală penalizatoare și penalități. Limitări legale.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.