Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale. Are ca obiectiv principal aplicarea corectă a prevederilor legale privind raporturile salariale între angajat și angajator, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii și a salarizării. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă și salarizare reglementate prin legi speciale.

Cursul Inspector Salarii este un curs practic de legislație a muncii care urmărește perfecționarea, specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului salarizare, care are obligația de a se specializa sau perfecționa cu tot ceea ce apare nou în domeniul salarizării.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numărăfaptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Inspector Salarii se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, iar în urma evaluării, la finalul cursului, se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Persoanele care dețin un astfel de certificat, pot obține și supliment Europass, valabil în Uniunea Europeană.

Traineri
Inspector Salarii

dr.EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Inspector Salarii

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Inspector Salarii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR SALARII”, Cod COR 335903, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau postliceale. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Inspector Salarii

Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.
Cele mai noi modificări şi completări legislative în domeniul salarizării.
Lămurirea unor neclarităţi în ceea ce priveşte noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, şomajul tehnic, dar şi ajutorul pentru telemuncă.

Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.
Interpretarea corectă a noilor prevederi legislative privind:
• drepturile și obligațiile personalului autorităților publice privind delegarea şi detașarea; deplasări;
• modificările legislative cu impact în calculul salarial; Legea salarizării;
• avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile; acordarea indemnizațiilor de concediu; concediile medicale; munca suplimentară;
• impozitarea veniturilor: salarii, PFA, drepturi de autor, chirii, dividende etc.
Tratamentul fiscal privind activităţile independente; deducerile personale.
Răspunderea cu bunurile din patrimoniu pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere.
Calcul salarii pentru angajaţii încadraţi cu/fără funcţia de bază, având contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial; speţe privind:
• determinarea salariului brut; determinarea deducerii lunare; întreruperea temporară a activităţii angajatorului; ore de noapte, de week-end sau zilele de sărbătoare legală; salarii pentru categorii speciale;
• acordarea şi impozitarea privind tichetele de masă/cadou/de vacanţă; calcul salarii pentru perioada de şomaj tehnic a angajatorului; calcul contribuţii datorate la bugetul de stat şi asigurări sociale; calcul plăţi compensatorii (restructurare, accidente de muncă, ajutoare, deces);
• calcul indemnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară sau boală profesională; reţinere indemnizaţie de concediu; reţineri salariale conform procedurilor legale obligatorii, în caz de abateri;
• indemnizația de conducere, de neconcurență şi mobilitate.
Evidențe speciale pentru salariații mobili; restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; contravenții și modul de sancționare.
Aspecte ce țin de modificări ale Codului Muncii:
● obligativitatea ținerii evidenței timpului de muncă; impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale;
● „telemunca”; alte modificări în materia angajării cu timp parțial a salariaților; impactul modificărilor în materia REVISAL. Declarația M500…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.280 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 12/04/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE