Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale. Are ca obiectiv principal aplicarea corectă a prevederilor legale privind raporturile salariale între angajat și angajator, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii și a salarizării. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă și salarizare reglementate prin legi speciale.

Cursul Inspector Salarii este un curs practic de legislație a muncii care urmărește perfecționarea, specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului salarizare, care are obligația de a se specializa sau perfecționa cu tot ceea ce apare nou în domeniul salarizării.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numărăfaptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Inspector Salarii se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, iar în urma evaluării, la finalul cursului, se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Persoanele care dețin un astfel de certificat, pot obține și supliment Europass, valabil în Uniunea Europeană.

Traineri
Inspector Salarii

EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Inspector Salarii

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Inspector Salarii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR SALARII”, Cod COR 335903, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau postliceale. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Inspector Salarii

Legea nr.213/09/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii – aspecte practice.
Legea nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

OUG nr.126/2020 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
Noul regim de telemuncă cu timp redus, KURZARBEIT, şomajul tehnic, ajutorul pentru telemuncă cf. Legii nr. 58/2021.

Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.)
Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal.
Măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la detaşări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.
Interpretarea corectă a noilor prevederi legislative privind:
• drepturile și obligațiile personalului autorităților publice privind delegarea şi detașarea; deplasări;
• modificările legislative cu impact în calculul salarial; noua Lege a salarizării;
• avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile; acordarea indemnizațiilor de concediu; concediile medicale; munca suplimentară;
• impozitarea veniturilor: salarii, PFA, drepturi de autor, chirii, dividende etc.
Tratamentul fiscal privind activităţile independente; deducerile personale.
Răspunderea cu bunurile din patrimoniu pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere.
Calcul salarii pentru angajaţii încadraţi cu/fără funcţia de bază, având contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial;

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 2.680 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 28/06/2021

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE