Cursul Inspector Salarii se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale. Are ca obiectiv principal aplicarea corectă a prevederilor legale privind raporturile salariale între angajat și angajator, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii și a salarizării. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă și salarizare reglementate prin legi speciale.

Cursul Inspector Salarii este un curs practic de legislație a muncii care urmărește perfecționarea, specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului salarizare, care are obligația de a se specializa sau perfecționa cu tot ceea ce apare nou în domeniul salarizării.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numărăfaptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Inspector Salarii se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, iar în urma evaluării, la finalul cursului, se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Persoanele care dețin un astfel de certificat, pot obține și supliment Europass, valabil în Uniunea Europeană.

Traineri Inspector Salarii

dr. EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Inspector Salarii

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Inspector Salarii

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Inspector Salarii

Cadrul legislativ care guvernează domeniul salarizării.
Regimul juridic al concediilor medicale: Recuperarea indemnizațiilor din FNUASS; Recuperarea indemnizațiilor din FAAMBP;
Veniturile de natura profesională pentru cei ce prestează activități în baza unui contract de drepturi de autor sau unui contract civil de prestări servicii.
Aspecte dificile privind concediile de odihnă, perioada de probă.
Clauze specifice în contractele individuale de muncă sau acte adiţionale.
Interpretarea corectă a noilor prevederi legislative emise in 2023, privind:
• drepturile și obligațiile personalului autorităților publice privind delegarea şi detașarea; deplasări;
• modificările legislative cu impact în calculul salarial; Legea salarizării;
• avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile; acordarea indemnizațiilor de concediu; munca suplimentară;
Tratamentul fiscal privind activităţile independente; deducerile personale.
Calcul salarii pentru angajaţii încadraţi cu/fără funcţia de bază, având contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial; speţe privind:
• determinarea salariului brut; determinarea deducerii lunare; întreruperea temporară a activităţii angajatorului; ore de noapte, de week-end sau zilele de sărbătoare legală; salarii pentru categorii speciale;
• acordarea şi impozitarea privind tichetele de masă/cadou/de vacanţă; calcul salarii pentru perioada de şomaj tehnic a angajatorului; calcul contribuţii datorate la bugetul de stat şi asigurări sociale; calcul plăţi compensatorii (restructurare, accidente de muncă, ajutoare, deces);
• calcul indemnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară sau boală profesională; reţinere indemnizaţie de concediu;
• indemnizația de conducere, de neconcurență şi mobilitate.
Evidențe speciale pentru salariații mobili; restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii;
Aspecte ce țin de modificări ale Codului Muncii: obligativitatea ținerii evidenței timpului de muncă; impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale;
Noutăți în materia angajării cu timp parțial; impactul modificărilor în materia REVISAL. Declarația M500.
Aspecte practice privind contribuțiile sociale obligatorii:
● CAS, CASS, veniturile care nu se cuprind în baza lunară de calcul;
● venituri din activități dependente;
Salariul de bază minim brut, cu modificările la zi: calculul contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul concediilor medicale; calcul rețineri, etc.
Indemnizaţia pe durata incapacităţii temporare de muncă:
Metode de optimizare a veniturilor din salarii: modalităţi de diminuare a fondului de salarii; drepturi de autor; convenţii civile; contracte de comision.
Generarea Declaratiei Unice 112: Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
Inregistrarea în REVISAL a contractelor suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricăror contracte active cu normă întreagă, pentru un angajat acoperind diverse scenarii:
• un singur contract cu normă întreaga la același angajator;
• un angajat poate să aibă mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți, cu respectarea prevederilor legale.
• raportul per salariat evidențiază reactivarea înregistrată în istoricul contractului, iar aceasta operațiune nu este ignorată în cadrul mecanismului de constituire a intervalelor de vechime etc;
Procedura de completare de informații noi, validarea unor operațiuni esențiale: noutăți şi actualizare COR, Nomenclatorul SIRUTA;
Completarea informațiilor privind contractele angajatorului şi salariațiilor;
completarea nomenclatorului temeiului de suspendare; actualizarea informațiilor disponibile în manualul de utilizare şi adăugarea unor validări pt. zonele de salariați; mutare/suspendare/detaşare contracte.
Contravenții privind REVISAL: neînregistrarea în Revisal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare; sancțiuni şi contestarea acestora.
Conflictele de muncă, răspunderea juridică, sancțiuni contravenționale;
Obligațiile GDPR ale inspectorului de salarii.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 860 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL MAMAIA: 2.550 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 18/06/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Andreea APARASCHIVEI – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE