Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale. Are ca obiectiv principal aplicarea corectă a prevederilor legale privind raporturile salariale între angajat și angajator, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii și a salarizării. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă și salarizare reglementate prin legi speciale.

Cursul Inspector Salarii este un curs practic de legislație a muncii care urmărește perfecționarea, specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului salarizare, care are obligația de a se specializa sau perfecționa cu tot ceea ce apare nou în domeniul salarizării.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numărăfaptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Inspector Salarii se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, iar în urma evaluării, la finalul cursului, se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Persoanele care dețin un astfel de certificat, pot obține și supliment Europass, valabil în Uniunea Europeană.

Traineri
Inspector Salarii

expert în dreptul muncii, specialist în legislaţia muncii și în elaborarea de strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii lector la FAA, Universitatea București.

AVANTAJE Inspector Salarii

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Inspector Salarii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR SALARII”, Cod COR 335903, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau postliceale. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Inspector Salarii

Lg nr.263/2019 pentru modif. Lg nr. 227/2015 privind Codul fiscal pt. eliminarea plății majorate a CAS şi CASS pentru angajații part time în 2020.
Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal.
OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la detaşări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.

 HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat; coordonatele celor trei salarii aplicabile de la 1 ianuarie 2020 și costurile implicate pentru fiecare dintre acestea pentru angajator.
Interpretarea corectă a noilor prevederi legislative privind:
• drepturile și obligațiile personalului autorităților publice privind delegarea şi detașarea; deplasări;
• modificările legislative cu impact în calculul salarial; noua Lege a salarizării;
• avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile; acordarea indemnizațiilor de concediu; concediile medicale; munca suplimentară;
• impozitarea veniturilor: salarii, PFA, drepturi de autor, chirii, dividende etc.
Noutăți aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.