Cursul Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice este autorizat ANC și se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări. Vă punem la dispoziţie expertiza şi experienţa lectorilor noştri, care au participat la elaborarea legislativă, pentru a împărtăşi detalii participanţilor, dar şi pentru a răspunde la cele mai controversate problematici.

Pe parcursul desfăşurării cursului participanții vor găsi răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente, termene şi raportări.

Printre avantajele participării la cursul Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice organizat de Expert Aktiv Group, se numără   faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri
Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice

specialişti în control, cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă, contabilitate de gestiune şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „CONTABIL”, COD COR 331302, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Întocmirea și Depunerea Situațiilor Financiare Ale Instituțiilor Publice

Nou! OMFP nr.27/2021 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.
Nou! OMFP nr.28/2021 pt. transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate intocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020.

HG nr. 932/2020 privind modificarea HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
• Activități pregătitoare încheierii exercițiului financiar al anului 2020.
• Reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice. Dezbateri privind legislația în domeniu.
• Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice (OMFP 2.861/2009). Înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
• Sistemul național de raportare (Forexebug) – necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia.Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare – particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri practice.Verificări și validări de formulare efectuate în sistem.Generarea pachetului de situații financiare.
Modificări și completări la OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
• Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pentru anul 2020. Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii.
• Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (OMEF 3.471/2008).
• Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.).
• Discuții privind aplicarea OMFP 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (OMFP 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP 1.792/2002). Acţiuni multianuale.
• Proceduri contabile. Modele de elaborare.
• Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.