Cursul Legislaţia Muncii,  Salarizarea, Revisal  are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă.Asigură consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii, cu toate modificările la zi.

Acest curs beneficiază de experiența lectorilor și este pusă la dispoziția participanților pentru o analiză și dezbatere riguroasă inclusiv pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, pornind de la faptul că legislația se modifică și se completează într-un ritm alert.
Codul Muncii actualizat, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La cursul Legislaţia Muncii,  Salarizarea, Revisal vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: aceste cursuri sunt organizate pe tot parcursul anului completate cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de studiu și socializare deosebite.

Traineri
Legislaţia Muncii Salarizarea Revisal

dr.EDUARD NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Legislaţia Muncii Salarizarea Revisal

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Legislaţia Muncii Salarizarea Revisal

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Legislaţia Muncii Salarizarea Revisal

Practica obligaţiilor angajatorului şi ale angajatului în legătură cu digitalizarea relațiilor de muncă.
Aspecte practice privind modificările la Legea nr.53/2003, in anul 2023, privind Codul muncii.
Lamurirea unor neclarităţi în ceea ce priveşte noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, şomajul tehnic, dar şi ajutorul pentru telemuncă.
Măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă, în condițiile pandemice/post pandemice.
Noi aspecte privind proiectarea fiselor de post;
Noi dispoziții ale Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de muncă etc.)
Regimul juridic al zilelor libere acordate în condițiile Legii nr. 19/2020.
Noi coeficienți și drepturi salariale pentru anumite categorii profesionale.
Flexicuritatea, ca si angajament la o învățare de lungă durată, adaptarea la circumstanțe specifice pentru fiecare membru al organizației, trecând de la o abordare generală, la una individualizată.
Principiul nediscriminării și egalității de șanse; măsurile pentru promovarea egalității de șanse si de tratament pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare care se aplică în domeniul muncii.

Modificările aduse de legislația privind completarea CM :
• noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM; forma CIM; timpul de muncă; contracte cu timp parțial; concediul de creștere copil, noua indemnizație; limite maxime la amenzile pentru munca nedeclarată;
• noi reguli cu privire la sistarea și reluarea activității; reluarea ilegală a activității firmei după suspendare; evidențe speciale pentru salariații mobili;
• restricții la acordarea liberelor legale pentru cei de alte religii; munca pentru zilieri; angajarea persoanelor cu handicap; angajarea ucenicilor;
• faptele care constituie contravenții și modul de sancționare; modificarea condițiilor de încheiere a CIM/actele adiționale; modificări şi completări legislative în domeniul şomajului; internshipul.
Vouchere de vacanță: acordare, gestionare, decontare, înregistrare, amânare.
PROBLEME ÎN PRACTICĂ PRIVIND SALARIZAREA: modificări legislative în planul achitării drepturilor salariale; modificări în materia salarizării bugetare; procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale;
Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii: grupele de muncă și condițiile de muncă; recuperarea vechimii; încetarea de drept și concedierea pentru motive care țin/nu tin de persoana salariatului.
FUNCŢIONALITĂŢI ALE APLICAŢIEI ReviSal; NOUTĂŢI LEGISLATIVE:
Noua versiune aprilie 2023, REGES/REVISAL, 6.0.8/6.0.9: înregistrarea oricăror contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricaror contracte active cu normă întreagă, pentru un angajat acoperind diverse scenarii, cum ar fi:
– un singur contract cu normă întreaga la același angajator;
– un angajat poate să aibă mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți, cu respectarea prevederilor legale.
– raportul per salariat evidențiază reactivarea înregistrata în istoricul contractului, iar aceasta operațiune nu este ignorată în cadrul mecanismului de constituire a intervalelor de vechime etc;

Sediul materiei recente, privind legislația muncii:
Legea privind dialogul social nr.367/2022 publicată în M.Of.nr.1238/ 22.12.2022.
OUG 37/2021 – Regulamentul intern şi fişa postului, opţionale la microfirme, prin OUG nr.37/2021.
Digitalizarea relaţiilor de muncă şi modificări importante în legea telemuncii, prin OUG nr.36/2021.
OG 14/2021 privind concediile, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă; Legea nr.206/2020 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind regimul discriminării în relațiile de muncă.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 850 (exclusiv TVA) LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2180 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 31/05/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Delia COSMA – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE