Cursul Management Resurse Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii.Urmărește și diseminarea informațiilor privind prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii.

Experiența lectorilor în cadrul cursului  este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Cursul Management Resurse Umane este un eveniment interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiză a instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL. Codul Muncii actualizat reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La acest curs  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acest curs este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Management Resurse Umane

dr.Eduard NICOLAU, expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Management Resurse Umane

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Management Resurse Umane

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR RESURSE UMANE”, COD COR 333304, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi certificat de participare.

Tematica
Management Resurse Umane

Legea privind dialogul social nr.367/2022 publicată în M.Of.nr.1238/ 22.12.2022.
Analiza modificărilor aduse Codului Muncii prin Legea 283/2022, publicată în M.Of. nr 1013/19 oct 2022, ca urmare a transpunerii a: Directiva europeană 1.152/2019 şi Directiva europeană 1.158/2019, privind:

• salariaţii cu mai multe contracte de muncă, fără suprapunerea programului de lucru;
• noi tipuri de concedii (paternal, de ingrijitor etc.) şi zile libere acordate;
• reglementări de substanță privind formarea profesională;
• drepturi suplimentare pentru salariați, referitor la trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile, protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului;
• cele mai noi modificări la Codul Administrativ pentru funcționarii publici, inclusiv regimul de telemuncă.

Completări şi modificări legislative la zi privind: Contracte de muncă atipice; Contractul cu fracțiune de normă; Contractul de muncă temporară; Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă la domiciliu; Contractul individual privind telemunca; Contractul Job sharing (de împărțire a muncii); Contractul on call (cu zero ore de muncă).

Aspecte practice actuale privind: Lg. nr. 298/2020 şi Lg nr.213/2020, pt. completarea Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii.
Managementul resurselor umane în perioada de postcriză; cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă, în condițiile post pandemice; digitalizarea unor proceduri şi servicii.
CIM pe perioadă ne/determinată, cu timp parțial/ muncă la domiciliu/ ucenicie la locul de muncă/ muncă temporară; diferențele și unde se aplică contractul colectiv de muncă (CCM).
Condițiile obligatorii la încheierea CIM și de ce sunt importante capacitatea părților (vârsta minimă) și exprimarea consimțământului.
Interdicțiile legale la încheierea CIM; clauze speciale care pot fi negociate: de mobilitate, neconcurență, confidențialitate și formare profesională.
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă; modificări la contractul de muncă; sancțiuni disciplinare.
Aspecte practice de interes privind raporturile de muncă:
• compensația financiară pentru concediile anuale plătite/ neefectuate în momentul încetării raportului de muncă; tichete de masă/ cadou/ creşă şi voucherele de vacanță; norma de hrană şi „sporul de solicitare neuropsihică”;
• condica de prezență; „telemunca”; reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale; obligativitatea evidențierii orelor de muncă.

SEDIUL MATERIEI: Digitalizarea relaţiilor de muncă şi modificări importante în legea telemuncii, prin OUG nr.36/2021. OG 14/2021 privind concediile, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate; etc.
Lamurirea unor neclarităţi în ceea ce priveşte noul regim de muncă cu timp redus, Kurzabeit, şomajul tehnic, dar şi ajutorul pentru telemuncă.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 2.680 LEI/PARTICIPANT (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului. Pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 02/02/2023

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE