Cursul Management Resurse Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii.Urmărește și diseminarea informațiilor privind prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii.

Experiența lectorilor în cadrul cursului  este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Cursul Management Resurse Umane este un eveniment interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiză a instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL. Codul Muncii actualizat 2019, reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La acest curs  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acest curs este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Management Resurse Umane

expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.

AVANTAJE Management Resurse Umane

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Management Resurse Umane

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304 sau “MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Management Resurse Umane

Nou! Legea nr.213/09/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii – aspecte practice.
Nou! Legea nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind regimul discriminării în relațiile de muncă.
 Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor.
Noul regim de muncă cu timp redus, KURZARBEIT, parțial subvenționat de către stat, cf. OUG 132/ 10 august 2020.
Managementul resurselor umane în perioada de postcriză; cuantificarea activității de telemuncă; măsurile de sănătate şi securitate la locul de muncă, în condițiile post pandemice; digitalizarea unor proceduri şi servicii.
CIM pe perioadă ne/determinată, cu timp parțial/ muncă la domiciliu/ ucenicie la locul de muncă/ muncă temporară; diferențele și unde se aplică contractul colectiv de muncă (CCM).
Condițiile obligatorii la încheierea CIM și de ce sunt importante capacitatea părților (vârsta minimă) și exprimarea consimțământului.
Interdicțiile legale la încheierea CIM; clauze speciale care pot fi negociate: de mobilitate, neconcurență, confidențialitate și formare profesională.
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă; modificări la contractul de muncă; sancțiuni disciplinare.
Realizarea delegării și detașării personalului în noile condiții legislative.
Suspendarea contractului de muncă – de drept și la inițiativa uneia dintre părți. Încetarea contractului de muncă: de drept, prin acordul părților și demisia. Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului/ angajator.
Aspecte practice de interes privind raporturile de muncă.
Analiza problemelor dificile şi soluții.
Aspecte practice pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii.
Conflictele de muncă şi răspunderea juridicConflictele de muncă şi răspunderea juridică.
Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal, precum şi pentru contractele part-time a căror supraimpozitare se anulează; Legea nr.263/2019 pentru modif. Lg. nr. 227/2015 privind Codul fiscal…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 26/11/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Delia BURSUC – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE