Cursul Management Resurse Umane, este autorizat ANC și  are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de muncă, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii.Urmărește și diseminarea informațiilor privind prevenirea eventualelor abuzuri, pornind de la faptul că numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative care armonizează prevederile din Codul Muncii.

Experiența lectorilor în cadrul cursului  este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Cursul Management Resurse Umane este un eveniment interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiză a instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza unor documente privind organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare şi REVISAL. Codul Muncii actualizat reglementat de Legea nr. 53/2003, analizează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
Prevederile actualului Cod al Muncii, se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, legislația muncii suferind în această perioadă modificări profunde, cu un impact deosebit asupra activității companiilor și mai ales a departamentelor juridic și de resurse umane. În ultima perioadă, s-au modificat și prevederile REVISAL, Registrul de evidență a salariaților, foarte important a fi cunoscute de personalul care își desfășoară activitatea în domeniu.

La acest curs  vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic sau instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al resurselor umane corect din punct de vedere legislativ.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acest curs este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Management Resurse Umane

dr. Eduard NICOLAU, expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti până în 2014.

AVANTAJE Management Resurse Umane

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Management Resurse Umane

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare și competențe pentru temele abordate.

Tematica
Management Resurse Umane

Analiza modificărilor aduse Codului Muncii în 2023 și cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2024, privind:
• salariaţii cu mai multe contracte de muncă, fără suprapunerea programului de lucru;
• noi tipuri de concedii (paternal, de ingrijitor etc.) şi zile libere acordate;
• drepturi suplimentare pentru salariați, referitor la trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile, protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului;
Completări şi modificări legislative la zi privind: Contracte de muncă atipice; Contractul cu fracțiune de normă; Contractul de muncă temporară; Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă la domiciliu; Contractul privind telemunca; Contractul Job sharing (de împărțire a muncii); Contractul on call (cu zero ore de muncă).
CIM pe perioadă ne/determinată, cu timp parțial/ muncă la domiciliu/ ucenicie la locul de muncă/ muncă temporară; diferențele și unde se aplică contractul colectiv de muncă (CCM); interdicțiile legale la încheierea CIM; clauze speciale care pot fi negociate: de mobilitate, neconcurență, confidențialitate și formare profesională.
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea CM; modificări la CM; sacțiuni disciplinare.
Realizarea delegării și detașării personalului în noile condiții legislative.
Concedierea pentru motive care țin/nu țin de persoana salariatului/ angajator.
Politici și proceduri de resurse umane și raporturile de muncă:
• Condica de prezență; „telemunca”; reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale; obligativitatea evidențierii orelor de muncă.
Fișa postului; Program flexibil, echipe remote şi lucrul la distanţă; evaluarea performanţelor şi strategii de motivare;
• Recrutare și selecția de personal.
Managementul salarizării și ReviSal: dezvoltarea și implementarea politicilor de compensație și beneficii pentru angajați.
Salarizarea și taxele salariale: plata salariului, fondul de garantare, impozite şi reţineri, CAS şi CASS; calculul deducerilor.
Noua versiune, REGES/REVISAL, 6.0.8/6.0.9: înregistrarea oricăror contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricăror contracte active cu normă întreagă, pentru un angajat acoperind diverse scenarii, cum ar fi:
• un singur contract cu normă întreaga la același angajator;
• un angajat poate să aibă mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți, cu respectarea prevederilor legale.
• raportul per salariat evidențiază reactivarea înregistrată în istoricul contractului, iar aceasta operațiune nu este ignorată în cadrul mecanismului de constituire a intervalelor de vechime, etc.
Noutăți COR, actualizare COR, Nomenclatorul SIRUTA; completarea informațiilor privind contractele; completarea informațiilor privind angajatorul/salariații; nomenclatorul temeiului de suspendare; mutare contracte; suspendare contracte; detașare contracte.
Contravenții privind REVISAL; neînregistrarea în ReviSal a elementelor CIM; nerespectarea termenelor de înregistrare; sancțiuni și contestarea acestora, etc.
Managementul documentelor: model de procedură de angajare cu aplicare imediată în practică. Model de procedură de sancționare disciplinară incluzând procesul verbal și raportul de cercetare disciplinară. Model de procedură de încetare a CIM; aplicații practice.
Managementul conflictelor şi răspunderea juridică; concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor; noi aspecte privind Contractele colective de muncă – negociere; grevă; aspecte practice privind Legea dialogului social.
Răspunderea privind: cercetarea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală.
Managementul comunicării și dosarul de angajat.
Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: competenţa materială şi teritorială, reguli speciale şi sesizarea instanţelor.
Registrele de personal şi instrumentele de monitorizare a modului în care se respectă prevederile legislative privind protecţia datelor cu caracter personal, organizarea şi utilizarea acestora în cadrul organizației (GDPR).

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 940 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25/06/2024

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Alina CRISTEA – 0753.025.991 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE