Cursul Managementul bugetelor este autorizat ANC și se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în practica elaborării bugetelor anului 2022.

Pe parcursul desfăşurării cursului Managementul bugetelor se vor găsi soluții privind aplicabilitatea suportului legal care reglementează administrarea, gestionarea şi utilizarea tuturor categoriilor de surse şi resurse bugetare, care să genereze eficienţă, eficacitate şi performanţă în elaborarea şi implementarea bugetelor.

Printre avantajele participării la cursul Managementul bugetelor organizat de Expert Aktiv Group, se numară faptul că noi suntem cei care organizăm acest curs pe parcursul întregului an, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu și oferim cel mai bun raport calitate/preț.

Traineri Managementul Bugetelor

• specialişti cu experienţă practică în managementul bugetelor, metodologia elaborării şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

AVANTAJE Managementul Bugetelor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Bugetelor

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

Tematica
Managementul Bugetelor

1. Procesul bugetar.
Scrisoarea – cadru. Fundamentarea bugetului unei instituții publice. Deschiderile de credite. Repartizarea/retragerea creditelor bugetare. Virarea de credite. Rectificarea bugetară.
2. Execuția bugetară – principii, fazele execuției bugetare a unei cheltuieli, evidența contabilă a angajamentelor bugetare (CAB);
3. Analiza informației contabile. Prevederi legale specifice instituțiilor publice privind tratamentul contabil aplicabil pentru înregistrarea/scăderea în/din evidența contabilă a elementelor de activ și pasiv. Plata cheltuielior stabilite prin hotărâri judecătorești. Sume în curs de clarificare. Ajustări pentru deprecierea activelor și creanțelor. Creanțe și datorii. Provizioane. Activitatea de casierie. Corectarea erorilor contabile. Conturi în afara bilanțului. Fonduri externe rambursabile/ nerambursabile.
4. Elaborarea procedurilor operaționale specifice activității financiar-contabile.
5. Inventarierea patrimoniului. Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii.
6. Întocmirea situațiilor financiare conform Sistemului național de raportare FOREXEBUG și Normelor metodologice de închidere a exercițiului financiar.
7. Noutăți legislative în activitatea financiar-contabilă a instituțiilor publice.
8. Studii de caz.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.