Cursul Managementul Performanţei Instituţiilor Publice este autorizat ANC și se dorește a fi un real sprijin în dobândirea de competenţe privind creşterea capacităţii de management pentru dezvoltare: modalităţi de eficientizare managerială (transparenţă, responsabilizare, strategie); profesionalizarea managerilor şi a managementului.

Acest curs permite participanţilor să înţeleagă rolul performanţei în instituţiile publice şi factorii care o determină, să identifice relaţia dintre performanţă şi competenţă, şi să cunoască procesele de evaluare a performanţei şi metodele folosite în instituţiile publice si nu în ultimă instanţă care este rolul funcţionarului în această

Cursul Managementul Performanţei Instituţiilor Publice se adresează personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice, ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor.

Avantajele participării la cursul Managementul Performanţei Instituţiilor Publice organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul Managementul Performanţei Instituţiilor Publice, se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri Managementul Performanţei Instituţiilor Publice

Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE, Facultatea de Management, ASE Bucureşti, Redactor şef la Revista de Management Comparat Internaţional,  specialist în managementul instituţiilor publice.

AVANTAJE Managementul Performanţei Instituţiilor Publice

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Performanţei Instituţiilor Publice

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Managementul Performanţei Instituţiilor Publice

1. Obiective specifice în conformitate cu pachetul de cerinţe SMART şi corelarea acestora cu obiectivele generale ale instituţiei.
2. Creşterea capacităţii de management pentru dezvoltare: modalităţi de eficientizare managerială (transparenţă, responsabilizare, strategie); profesionalizarea managerilor şi a managementului.
3. Managementul public bazat pe performanţă (M.P.B.P.):
• tehnici şi metode de modernizare a instrumentelor manageriale utilizate în instituţiile publice;
• managementul prin obiective utilizat în sectorul public;
• managementul resurselor umane şi performanţa; investiţia în resurse umane;
• factorii care influenţează managementul performanţei;
• indicatori ai sistemelor de măsurare a performanţei – aplicaţii practice.
4. Evaluarea performanţei în instituţiile publice:
• etapele procesului de evaluare;
• metode de evaluare a performanţei;
• stabilirea unor obiective inițiale;
• monitorizarea şi urmărirea în mod regulat a gradului de îndeplinire a obiectivelor;
• feedbackul permanent;
• evaluarea anuală a performanțelor;
• factorii supuși evaluării: adaptabilitatea, productivitatea, lucru în echipă, comunicarea, dezvoltarea profesională etc.
5. Modele practice de măsurare a performanţei în administraţia publică – aplicaţii practice.
6. Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice
• egalitatea de șanse;
• dezvoltarea durabilă.
7. Managementul calităţii prin standarde europene.
8. Principii şi legislaţie specifică managementului public; funcţia publică; funcţionarul public şi salariatul contractual.
9. Dezvoltarea locală şi responsabilităţile dezvoltării:
• dezvoltarea parteneriatelor publice private, ca o componentă a dezvoltării locale;
• obiectivele şi cerinţele strategiei dezvoltării locale;
• identificarea de noi resurse pentru dezvoltarea locală.
10. Sistemul administrativ şi deciziile publice: întreprinderile publice şi guvernanţa corporativă.
11. Nereguli frecvente şi soluţionarea acestora în managementul instituţiilor publice centrale şi locale; exemple practice.
12. Răpunderea juridică specifică managementului administraţiei publice.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.