Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu este autorizat ANC și se dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii.

Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu se adresează personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licenţă din cadrul instituţiilor publice, ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale sau private, funcţionarilor publici, managerilor, administratorilor şi în special juriştilor. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei va consilia personalul de conducere, administrativ şi executiv al instituţiei în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

În cadrul cursului Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu deosebita experiență și abilitățile oratorice ale lectorului sunt puse la dispoziția participanților pentru desfășurarea lucrărilor într-o atmosferă de lucru specială. Acest eveniment, se axează în principal pe prevederile Hotărârii nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

La cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu vor fi analizate toate noutățile legislative, toate modificările la actele normative existente prin comparație cu cele recent abrogate. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice organizație care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de prevenire și combatere a corupției transparent și corect din punct de vedere legal.

Avantajele participării la cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, vă asigurăm că le veți găsi aici.

De asemenea, cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, Evitarea Abuzului în Serviciu , se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de doritori, în țară sau străinătate, cu participarea unor experți renumiți.

Traineri
Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției; Evitarea Abuzului în Serviciu

formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii;
specialiști din cadrul Agenției Naționale de Integritate.

AVANTAJE Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției; Evitarea Abuzului în Serviciu

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției; Evitarea Abuzului în Serviciu

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată şi supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie competențele dobândite.

Tematica
Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției; Evitarea Abuzului în Serviciu

Cadrul juridic actual de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei. Reglementări naţionale şi comunitare. Analiza cadrului legislativ actual şi strategia anticorupţie 2016 – 2020; mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, factori de risc; studiu de caz.
Specificul măsurilor preventive în materia infracțiunilor de corupție și de fraudă.
Principalele cauze identificate – inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; domeniile vulnerabile la corupţie – ierarhia situaţiilor de conflicte de interese.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii:
• proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
• selecţia informaţiilor; descrierea activităţii analizate; prezentarea concluziilor activităţii;
• identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii; întocmirea programului de activităţi…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.260 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 10/01/2019

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Cerasela VRÂNCEANU – 0753.025.987 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE