Cursul Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanţilor o abordare practică a acestui domeniu, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.

La acest curs se vor dobândi capacitățile solicitate de legislația specifică în vederea conducerii și coordonării măsurilor de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Printre avantajele participării la cursul Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă propus de Expert Aktiv Group, se numără faptul că : acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind contractul, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Deasemenea  cursul, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară, sau străinătate.

Traineri
Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă

Niculae Negoiţă – specialist practician în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, evaluator riscuri profesionale – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti – Direcţia Control SSM.

AVANTAJE Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite .Certificatul este eliberat în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscut de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Furnizorul autorizat de formare profesională eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi a Situaţiilor de Urgenţă

Elaborarea politicii de securitate şi sănătate în muncă; proiectarea, construirea și implementarea unui sistem de management eficient.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.
Dispoziţii, reglementări și norme speciale ale contractelor colective de muncă aplicabile; conexare cu legislația UE.
Obținerea autorizației de securitate la incendiu începând cu 1 octombrie 2017.
Activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia:
• evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la sursă;
• adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie;
• luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos;
• planificarea prevenirii; adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;
• aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; obligativitatea constituirii:
• garantarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor;
• controlui securităţii şi sănătăţii în muncă.
Protecţia salariaţilor prin servicii medicale.
Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă: analiza factorilor de risc şi a nivelului de risc/securitate; criterii de identificare a factorilor de risc; noţiuni de evaluare a nivelului de risc/securitate.
Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență.
Planurile de evacuare a persoanelor și materialelor în funcție de tipul și destinația construcției.
Controlul efectuat de Inspecția Muncii: obligații și raportări specifice.
Finanţarea cheltuielilor de SSM suportate de angajator: prevederile Legii 319/2006, actualizată, cu privire la finanţarea cheltuielilor de protecţie a muncii. Documentele obligatorii ce trebuie prezentate în faţa inspectorilor; ITM-ul şi dosarul SSM: acte obligatorii la orice control.
Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM): decizia de înfiinţare; raportul anual al conducătorului unităţii în CSSM cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă; raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;
Planul anual de măsuri în domeniul SSM şi fondul de cheltuieli necesar; programul de activitate al serviciului de SSM.
Răspunderea juridică în domeniul SSM.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.