Cursul privind Managementul Sănătății și Securității în Muncă, SSM, se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind participanților o abordare practică a acestui domeniu, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice. La acest curs se vor dobândi capacitățile solicitate de legislația specifică în vederea conducerii și coordonării măsurilor de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Tematica
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ, SSM

Elaborarea politicii de securitate şi sănătate în muncă; proiectarea, construirea și implementarea unui sistem de management eficient.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.
Dispoziţii, reglementări și norme speciale ale contractelor colective de muncă aplicabile; conexare cu legislația UE.
Obținerea autorizației de securitate la incendiu începând cu 1 octombrie 2017.
Activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia:
•evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la sursă;
•adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie;
•luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos;
•planificarea prevenirii; adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;
•aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; obligativitatea constituirii:
•garantarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.