Cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor este autorizat ANC și se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare, producătoare, colectoare de deşeuri.

Obiectivul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor este de a oferi cunoştinţe privind clasificarea deşeurilor, metode de recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi consumatorilor în generarea deşeurilor, prezentarea actualizată a legislaţiei naţionale şi europene, modificări și completări ale unor Directive și Regulamente specifice.

În cadrul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor se vor pune în discuție și principiile privind tranziția către o economie circulară în cadrul Uniunii Europene referindu-ne aici la tehnicile pentru reducerea depozitării deșeurilor și creșterea gradului de reciclare și reutilizare a acestora. Asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate, Specialist managementul deșeurilor, identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile legislației de mediu în vigoare, asistență în identificarea deșeurilor generate conform codului deșeurilor conform legislației în vigoare, precum și elaborarea și menținerea evidenței lunare privind gestiunea deșeurilor, sunt obiective care vor fi analizate în cadrul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor. Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare , anuale către autoritatea competentă de protecție a mediului precum și raportările în aplicația electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM), fac parte din necesitatea însușirii cunostințelor de către personalul care își desfășoară activitatea în domeniu. Problematica viitorului constă în informarea eficientă privind evidenţierea pericolelor pe care le antrenează nerespectarea legislației în vigoare, informarea factorilor de decizie şi a publicului cu privire la adevărata valoare economică a unor ecosisteme sănătoase.

La cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechii legislații, precum și a legislației europene necesară a fi armonizată. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management și control al problemelor de deșeuri.

Avantajele participării la cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

• specialist practician în managementul mediului şi al deşeurilor, doctor în economia mediului, ASE Bucuresti;

• specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

AVANTAJE Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „RESPONSABIL DE MEDIU”, Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. Certificatul de participare pentru MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR este eliberat de furnizorul autorizat de formare profesională.

Tematica
Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

NOU! OUG nr. 50/2019 de modificare şi completare a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu şi a legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
Analiză, dezbateri şi soluții la problemele participanților, în baza noutăților legislative, referitoare la:
Ordinul Ministerului Mediului nr. 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme.
• Instrumentul economic „plăteşte cât arunci”;
• Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
• plata a contribuției pentru eliminarea deşeurilor municipale prin depozitare în depozite autorizate;
• metoda de calcul a taxelor şi contribuţiilor la fondul pentru mediu, taxa de depozitare, taxa de salubrizare…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.