Cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate este autorizat ANC și se adresează tuturor participanților în domeniul managementului cu atribuții exprese în gestiunea informațiilor, în vederea dezvoltării capacităţii de gestionare a protecţiei informaţiilor clasificate.

În cadrul cursului  se are în vedere însuşirea principiilor managementului activităţilor de pregătire, desfăşurare, control şi îndrumare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. Vor fi analizate inclusiv problemele ce țin de protecția datelor cu caracter personal cuprins în GDPR , care pune deja foarte multe probleme din punct de vedere a gestiunii informațiilor deținute de organizații. Decizia Consiliului Europei privind normele de securitate cuprinde mai multe modalități de protejare a acestor informații, inclusiv în ceea ce privește securitatea personalului, securitatea fizică, gestionarea informațiilor, asigurarea informațiilor, securitatea industrială, sau modurile în care acestea sunt partajate în cadrul instituțiilor UE, cu state terțe și organizații internaționale. Din acest motiv este necesar cunoașterea tuturor principiilor și metodelor privind gestiunea informațiilor.

La cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate vor fi analizate prin comparație, modificările și completările introduse de noua legislație cu vechile acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice organizație, agent economic, instituție publică, companie, care are obligativitatea legală de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem corect privind gestiunea informațiilor de a asigura o trasabilitate asupra documentelor în cadrul acestuia.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acest curs va avea loc pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind activitatea de gestiune a informațiilor, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist practician în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

AVANTAJE Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, COD COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare și competențe pentru temele abordate.

Tematica
Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

Politicile de confidenţialitate şi transparenţă ale Platformei Naţionale pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică, Ordinul nr. 200/2024, analiză și aplicare.
Reglementări juridice privind protecția informațiilor clasificate; Aplicarea reglementărilor în domeniile protecției informațiilor clasificate și a celor ce au caracter de secret de serviciu;
Organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii/companii, compartimente specializate.
Analiză şi interpretări privind principiile de: informații clasificate, nivel de clasificare de securitate, incident de securitate; principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor, inclusiv cele clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Vulnerabilități specifice managementului informațiilor clasificate;
Securitatea fizică, personală, industrială; Securitatea documentelor;
Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în situaţiile activităților pe domenii; Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management; consecinţele refuzului de a permite desfăşurarea inspecţiei
Accesul avocatului la informații clasificate în cadrul procesual.
Prerogativele deţinute de autorităţile publice cu atribuţii de control al securităţii informaţiilor: inspecţii inopinate, inspecţii programate.
Drepturi şi obligaţii în cazul unor inspecţii privind securitatea informaţiilor: top management, personalul administrativ, angajaţii din recepţie, şefii de cabinete, asistenţii personali etc.
Protejarea informaţiilor în relaţia cu angajaţii proprii. Privilegiile acordate angajaţilor proprii cu privire la informaţii; conţinutul contractului individual de muncă: clauzele de protecţie a informaţiei (generale şi/sau specifice); sancţiuni în funcţie de poziţia angajatului în companie şi de drepturile acestuia de acces la informaţii.
Limitele de acces şi utilizare a informaţiei, precum şi sancţiunile aferente încălcării acestora prin intermediul Regulamentului Intern sau a politicilor interne; politici adiacente şi de sine stătătoare (politica departamentului informatic, juridic, resurse umane, etc).
Contractele încheiate cu furnizorii care pot afecta securitatea informaţiei; sancţiuni contractuale.
Managementul informaţiilor clasificate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, INFOSEC și protecția informațiilor secret de serviciu;
Elaborarea analizei de risc privind managementul informațiilor clasificate; Elaborarea Programului de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate;
Soluţii de rezolvare a controversei dintre mass-media şi apărătorii de secrete; parcurgerea paşilor medierii conflictelor şi crizelor generate de proasta gestionare a informaţiilor.
Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate – coordonate comune: Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a Informaţiilor Clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat;
Accesul la informații secrete de stat; obținerea certificatului ORNISS: lista cu informații secrete de stat; verificarea personalului; acordarea accesului la informații secrete de stat; accesul cetățenilor străini la informații secrete de stat în România; accesul la informații secrete de serviciu.
Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate.
Integrarea managementului informațiilor clasificate în managementul strategic al organizatiei/instituției publice.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.