Cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu este autorizat ANC și are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiză a problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu.

Cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu se adresează responsabililor cu managementul de mediu, persoanelor care lucrează în domeniul gestionării problemelor de mediu. Responsabilul de mediu se ocupă de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor de mediu şi de transmiterea raportărilor către Agenția de Mediu și în acest sens îşi poate asuma realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar implementarea unor sisteme de management de mediu. Nu în ultimul rând responsabilul de mediu trebuie să cunoască și regimul sancționator al neregulilor în cadrul sistemului de management pornind de la faptul că legislația se află în continuă schimbare. La criza economico – financiară mondială, ale cărei consecinţe le trăim în prezent, sau criza politică din multe state ale lumii, trebuie să adăugăm şi una de mediu, alarmantă şi periculoasă pentru generaţiile actuale, dar mai ales pentru cele viitoare. Problematica viitorului constă în informarea eficientă privind evidenţierea pericolelor pe care le antrenează nerespectarea legislației în vigoare, informarea factorilor de decizie şi a publicului cu privire la adevărata valoare economică a unor ecosisteme sănătoase. Problemele ecologice și de mediu, sunt la acest moment prioritare în cadrul organizațiilor, a agenților economici, a entităților publice, a companiilor naţionale şi internaţionale, o sarcină nu doar morală ci și majoră.

La cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechii legislații, precum și a legislației europene necesar a fi armonizată. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management și control al problemelor de mediu.

Avantajele participării la cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri
Curs Managementul şi Gestiunea Problemelor de Mediu

specialist practician în documentarea și managementul problemelor de mediu şi al deşeurilor; specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

AVANTAJE Curs Managementul şi Gestiunea Problemelor de Mediu

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul şi Gestiunea Problemelor de Mediu

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia „Responsabil de mediu”, Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Managementul şi Gestiunea Problemelor de Mediu

Obligațiile legale în legătură cu cele mai noi modificări legislative:
Ordin nr. 598/2018, listele cu unităţile administrativ-teritoriale în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 pentru calitatea aerului înconjurător.
Ordin nr. 657/2018, zonele de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului, din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.
HG nr. 280/ 2018 pentru modificarea H.G. nr. 616/2015 privind finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale; Ordinul nr.739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu; HG nr.942/2017 pentru aprobarea Planului de gestionare a deşeurilor (PNGD).
Ordinul nr.1116/2017 privind Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi 2017-2019.
Directiva (UE) 2018/350 a CE privind evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.