Cursul Manager de Proiect, este autorizat ANC, și se adresează celor care doresc să capete competenţe în acest sens pentru a obţine noi responsabilităţi în cadrul firmelor/instituţiilor publice.

Scopul acestui curs de pregătire este de a informa cursantul cu privire la metodologia de accesare a fondurilor, prevăzută de legislaţia în vigoare. Obiectivul cursului este de a oferi cursanţilor un bagaj de cunoștinte care să le permită abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor.

Printe avantajele participării la cursul Manager de Proiect organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Manager de Proiect  se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Manager de Proiect

Specialist în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor; practician în accesarea fondurilor europene.

AVANTAJE Manager de Proiect

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Manager de Proiect

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029. Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Se acordă şi certificat europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de competențe.

Tematica
Manager de Proiect

1. Strategie, proiecte, programe, portofoliu, procese; Ciclul de viață al proiectului.
2. Stabilirea obiectivelor proiectului, definirea și inițierea proiectului:
• Identificarea și analiza problemelor/necesităților/oportunității proiectului; enunţarea corectă; instrumente de lucru; estimarea duratei și a bugetului;
• Identificarea și analiza părților interesate. Identificarea grupurilor țintă;
• Grupuri de interes (Stakeholderi) asociate proiectului; roluri și responsabilități;
• Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivel individual;
• Analiza SWOT și concluzii la aceasta;
• Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului;
• Identificarea surselor de finanțare: interne, externe, rambursabile, nerambursabile, din veniturile proiectului, mixte;
• Analiza riscurilor şi definirea strategiei de proiect.
3. Pregătirea și planificarea proiectului:
• Structurarea și planificarea proiectului; Instrumente specifice: WBS (Work Breakdown Structure), diagrama GANTT;
• Definirea scopului și a obiectivelor specifice ale proiectului. Indicatori. Instrumente de lucru;
• Definirea și planificarea activităților proiectului. Planul de activități. Instrumente de lucru;
• Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc); Alocarea sarcinilor;
• Echipa de proiect. Instrumente de lucru;
• Elaborarea și estimarea bugetului proiectului.
4. Implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului:
• Execuția proiectului; Respectarea planului de lucru. Managementul timpului;
• Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare;
• Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale;
• Monitorizarea progresului. Planul de monitorizare al proiectului;
• Monitorizarea bugetului proiectului. Managementul financiar al proiectului;
• Managementul resurselor umane în proiect;
• Comunicarea în cadrul proiectului;
• Analiza livrabilelor unui proiect. Criterii de recepționare;
• Indicatori cheie de rezultat și de progres.
5. Finalizarea proiectului. Valorificarea rezultatelor proiectului.
6. Instrumente de monitorizare și control; gestiunea abaterilor; fluxuri decizionale și managementul riscurilor
7. Rolul managerului de proiect şi evaluarea performanţelor, inclusiv a echipei de proiect.
8. Externalizarea și managementul prestatorilor / subcontractorilor.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.