Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniul achizițiilor publice, dar care sunt interesați în cunoașterea problematicilor ce țin de achizițiile publice prin intermediul SEAP.

Deosebita expertiză a lectorilor din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României la cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este pusă la dispoziția participanților atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante. Lectorii participanți sunt din cadrul ANAP, CNSC, consultanți de specialitate, ce vor completa echipa, pentru punerea la dispoziție a celor interesați, cele mai noi și autorizate modificări legislative.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare, cu participarea unor experți europeni de excepție.

Traineri Platforma Achizițiilor Publice SEAP

Marius GOGESCU, expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), până în dec. 2019, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP), în perioada 2007 – 2009; consultant în achiziţii publice, cu o deosebită expertiză la nivel european.

AVANTAJE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Platforma Achizițiilor Publice SEAP

Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice, prin OUG nr. 25 din 31 martie 2021.
Utilizarea în practică a dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021 pentru modificarea contractului de achiziție publică/a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru.

Decizia nr. 501/2020 pt. aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în SEAP pt. efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică.
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.
Noi funcționalități în SEAP pentru Sistemul Dinamic de Achiziții (SAD).
Modificări privind posibilitatea de actualizare a informațiilor referitoare la calitatea de IMM a operatorilor economici înregistrați în SEAP.
Revizuirea ofertelor semnatarilor acordului–cadru înainte de reluarea competiției online pentru atribuirea contractului subsecvent.
Modificări aduse anunțului de modificare disponbil la nivelul contractului/acordului cadru.
Măsuri pentru simplificarea procedurilor de achiziții publice și pentru inițierea către transformarea digitală a acestora.
Lista procedurilor de atribuire incluse în programul de verificare ex-ante.
Soluții practice specifice, privind:
• Completarea DUAE; realizarea DUAE în SEAP de către autoritatea contractantă; completarea DUAE de către Operatorul economic; administrarea contului/secțiunile utilizatori/profil;
• Catalogul electronic/Achiziția directă;
• Încărcarea documentației de atribuire în SEAP și Publicarea Anunțului de participare/participare simplificat; solicitarea de clarificări/Răspunsul la solicitarea de clarificări; anunțul de tip „erata”;
• Evaluarea ofertei/Stabilirea câștigătorului; anunțul de atribuire;
• Formularul de integritate.
Facilități aduse de platforma SEAP..

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.