Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniul achizițiilor publice, dar care sunt interesați în cunoașterea problematicilor ce țin de achizițiile publice prin intermediul SEAP.

Deosebita expertiză a lectorilor din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României la cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este pusă la dispoziția participanților atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante. Lectorii participanți sunt din cadrul ANAP, CNSC, consultanți de specialitate, ce vor completa echipa, pentru punerea la dispoziție a celor interesați, cele mai noi și autorizate modificări legislative.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare, cu participarea unor experți europeni de excepție.

Traineri
Platforma Achizițiilor Publice SEAP

Marius GOGESCU, expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), până în dec. 2019, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP), în perioada 2007 – 2009; consultant în achiziţii publice, cu o deosebită expertiză la nivel european.

AVANTAJE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Platforma Achizițiilor Publice SEAP

Decizia nr. 501/2020 pt. aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în SEAP pt efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică.

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

Măsuri pentru simplificarea procedurilor de achiziții publice și pentru inițierea către transformarea digitală a acestora.
Lista procedurilor de atribuire incluse în programul de verificare ex-ante.
Soluții practice specifice, privind:
• Completarea DUAE; realizarea DUAE în SEAP de către autoritatea contractantă; completarea DUAE de către Operatorul economic;
• Administrarea contului/secțiunile utilizatori/profil;
• Catalogul electronic/Achiziția directă;
• Încărcarea documentației de atribuire în SEAP și Publicarea Anunțului de participare/participare simplificat;
• Solicitarea de clarificări/Răspunsul la solicitarea de clarificări; anunțul de tip „erata”;
• Evaluarea ofertei/Stabilirea câștigătorului; anunțul de atribuire;
• Formularul de integritate;

Facilități aduse de noua platformă SEAP.
• introducerea de informații suplimentare în mod structurat; completarea câmpurilor și secțiunilor din cadrul formularelor de anunțuri; completarea de formulare inteligente din care se vor putea extrage informații în vederea întocmirii de rapoarte (declarația cu participanții la procedura de achiziții);
• obținerea de informații actualizate despre autorități contractante/operatori economici prin redefinirea profilului acestora;
• publicarea tuturor modificărilor contractului de achiziție publică/acordului-cadru (prețul final al contractului);

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Aspecte practice la propunerea participanţilor:
● Înscriere proceduri online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ); Depunere ofertă de preţ şi răspuns online la criteriile de calificare pentru procedurile online, licitații deschise online etc;
● Participare la licitaţiile electronice ca şi fază finală la o procedură offline…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 07/12/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Olivia LIHU – 0753.025.983 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE