Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care au deja experiență în domeniul achizițiilor publice, dar care sunt interesați în cunoașterea problematicilor ce țin de achizițiile publice prin intermediul SEAP.

Deosebita expertiză a lectorilor din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României la cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP este pusă la dispoziția participanților atât pentru informare legislativă, cât şi pentru interpretare şi aplicabilitate practică a unor problematici de interes şi actualitate, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autoritățile contractante. Lectorii participanți sunt din cadrul ANAP, CNSC, consultanți de specialitate, ce vor completa echipa, pentru punerea la dispoziție a celor interesați, cele mai noi și autorizate modificări legislative.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice operator economic, instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem al achizițiilor publice corect și funcțional.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lectori la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de învățare și socializare, cu participarea unor experți europeni de excepție.

Traineri
Platforma Achizițiilor Publice SEAP

expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), până în dec. 2019, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP), în perioada 2007 – 2009; consultant în achiziţii publice, cu o deosebită expertiză la nivel european.

AVANTAJE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Platforma Achizițiilor Publice SEAP

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica
Platforma Achizițiilor Publice SEAP

NOU! Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

OUG nr.114 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice (M.Of. nr.614/13.07.2020) .
HG nr. 485/25.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
OUG 65/07.05.2020, măsuri pentru digitalizarea sistemului fondurilor europene structurale şi de investiții pt. perioada de programare 2014-2020.
Ordin 45/315/2020, revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020, publicat 24.03.2020.
HG nr. 208/2020, pentru modificarea HG nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.
Ghidul publicat 29/04/2020, privind gestionarea solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor asociate acestora în cadrul procedurilor de atribuire.
Facilități aduse de noua platformă SEAP.
Prezentare Sistem – informaţii și analiză practică.
Noua structură comparativă a platformelor electronice.
Consultarea preliminară a pieței, derularea consultării prin SEAP și publicarea de către autoritatea contractantă a documentului rezultat.
Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată implicit de SEAP, precum arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 24/09/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Andreea DAVID – 0753.025.984 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE