Cursul Probleme practice în materie de contracte este autorizat ANC și se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora inclusiv cele privind achiziţiile publice.

De asemenea  prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene.

Deosebita expertiză a lectorului la cursul Probleme practice în materie de contracte este pusă la dispoziția participanților cu pregătire juridică și nu numai, deoarece problematica contractuală trebuie cunoscută atât de conducerea organizației cât și de compartimentul financiar contabil.

La cursul Probleme practice în materie de contracte vor fi analizate toate modificările introduse de noua legislație în ceea ce privește contractul, conținutul contractului,dinamica și încetarea contractului;aspecte procedurale.

Avantajele participării la cursul Probleme practice în materie de contracte organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferind suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri Probleme practice în materie de contracte

Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil

AVANTAJE Probleme practice în materie de contracte

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede condițiile pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Probleme practice în materie de contracte

Pentru participanții cu pregătire juridică, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia CONSILIER JURIDIC, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica
Probleme practice în materie de contracte

Conținutul contractului:
• Clauze nule – clauze considerate de lege nescrise – clauze neuzuale – clauze abuzive;
• Clauza de dezicere și denunțarea unilaterală;
• Clauze-garanții: clauza penală, pactul comisoriu, clauza de decădere din beneficiul termenului, constituirea ipotecii și operațiuni asimilate (vânzarea cu rezerva proprietății);
• Clauze-capcană : clauza privind executorialitatea contractului și clauza de renunțare la dreptul de a invoca (anumite) mijloace de apărare.
 Dinamica și încetarea contractului:
• Cauze de renegociere a contractului: leziunea, impreviziunea;
• Cauze justificate de neexecutare a contractului;
• Rezilierea unilaterală vs. rezilierea întemeiată pe pacte comisorii. Efectele rezilierii. • Cumulul cu executarea; cumulul cu daunele-interese moratorii/compensatorii. Raportul dintre reziliere și încetarea contractului prin expirarea termenului.
 Aspecte procedurale:
• Invocarea cauzelor de ineficacitate a contractelor. Întâmpinare, cerere reconvențională, modificarea cererii;
• Proceduri disponibile pentru invocarea cauzelor de ineficacitate;
• Contractul, ca titlu executoriu. Mijloace de apărare la dispoziția debitorului obligației contractuale puse în executare silită.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.