Cursul Protecția Datelor cu Caracter Personal este de un real folos tuturor celor care începând cu data de 25 mai 2018 au obligații privind protecţia datelor cu caracter personal. Schimbările importante în legislaţia privind protecţia datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (RGPD), vor fi analizate în amănunt pe parcursul cursului propus. În acest context, reglementarea legislativă a prelucrării datelor cu caracter personal s-a modificat, adaptându-se noilor cerinţe legale.

Cursul Protecția Datelor cu Caracter Personal se adresează autorităţilor publice centrale şi locale, companiilor de drept public şi privat, organizaţiilor, firmelor private, spitale, sindicate, ONG-urilor care procesează date cu caracter personal, pentru adaptarea la noile cerinţe legislative şi implementarea noilor măsuri tehnice şi organizatorice menite să asigure o protecţie adecvată a acestora, referindu-ne la: datele angajaţilor, datele clienţilor în scopuri de marketing, a datelor de sănătate, cazier fiscal sau judiciar etc., toate aceste situaţii transformând organizaţia, compania, instituţia într-un subiect al GDPR. Pentru a evita amenzile, care nu sunt deloc mici, adică 20 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală, este necesar a se respecta prevederile Regulamentului adaptat la legislația națională în ceea ce privește prelucrarea și libera circulație a datelor personale.

La acest curs vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin legislația națională față de regulamentul european. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice agent economic, organizație de tipul instituție publică, companii, care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem privind protecția datelor cu caracter personal, corect și în condițiile respectării legislației.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului, încă de la autorizare, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Cursul , se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Traineri
Protecţia Datelor cu Caracter Personal

• specialişti din cadrul Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• experţi practicieni din cadrul Direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date.

AVANTAJE Protecţia Datelor cu Caracter Personal

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Protecţia Datelor cu Caracter Personal

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite .Certificatul este eliberat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată,recunoscut de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Furnizorul autorizat de formare profesională eliberează şi Certificat de participare pentru RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Tematica
Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile; protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil; alte reglementări legale.
Principalele tipuri de date cu caracter personal şi clasificarea lor; legislaţie europeană şi naţională.
Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului.
Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite.
Responsabilul/ofiţerul de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer): rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:
• desemnare şi principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO în domeniul public/în domeniul privat.

OUG nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.

Noi Ghiduri adoptate de EDPB: Ghidul nr. 3/2020 privind prelucrarea datelor de sănătate în scop de cercetare științifică în contextul unor pandemii.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 950 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL DACIA SUD: 2.100 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 09/06/2022

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Irina UNGURU – 0753.025.984 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE