Cursul privind Răspunderea pentru Încălcarea Obligațiilor Contractuale; Aspecte Practice, se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor cu pregătire juridică, aparţînând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, responsabililor cu încheierea contractelor şi urmărirea derulării acestora, inclusiv cele privind achiziţiile; de asemenea, prin participarea la acest curs, se urmăreşte însuşirea situaţiilor de răspundere contractuală, aşa cum este văzută de legiuitor într-o manieră intermediară, parţial tradiţională, parţial adaptată concepţiei europene. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii practice integrate cu accent pe ideea că răspunderea contractuală este o urmare a principiului forţei obligatorii a contractului şi pe ideea de reparaţie a prejudiciului, în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil şi a legislaţiei de specialitate.

Tematica
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE – ASPECTE PRACTICE

•Premisa răspunderii contractuale: existența unui contract valabil încheiat. Efectele nulității. Delimitarea de răspunderea delictuală.
•Condițiile răspunderii contractuale:
•Prejudiciul. Condițiile de reparare. Tipologia prejudiciului. Prejudiciu cert – prejudiciu eventual – prejudiciu constând în pierderea unei șanse. Dovada prejudiciului: dobânda legală, clauza penală, arvuna confirmatorie.
•Neexecutarea obligației contractuale. Forme de neexecutare. Dovada neexecutării.
•Legătura de cauzalitate.
•Culpa debitorului obligației contractuale neexecutate. Dovadă. Relevanța formei de vinovăție în materie contractuală.
•Cauze de exonerare a răspunderii contractuale. Cauze legale și cauze convenite.
•Efectele răspunderii contractuale:
•Repararea în natură a prejudiciului. Discuție asupra posibilității executării (silite) în natură a obligațiilor de a face.
•Repararea prejudiciului prin echivalent. Evaluarea prejudiciului.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.