Cursul Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale este autorizat ANC și se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor, inclusiv cele de achiziții publice.

De asemenea cursul Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Deosebita expertiză a lectorului la acest curs  este pusă la dispoziția participanților cu pregătire juridică și nu numai, deoarece problematica contractuală trebuie cunoscută atât de conducerea organizației cât și de compartimentul financiar contabil.

La cursul Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale vor fi analizate toate modificările introduse de noua legislație în ceea ce privește contractul, inclusiv cel de achiziții publice, prin comparație cu vechile acte normative, cu aplicabilitate pentru departamentul juridic, financiar – contabilitate, dar și în atenția conducerii.

Printre avantajele participării la acest curs  organizat de Expert Aktiv Group, se numără faptul că acesta se desfășoară pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 – 2017, membru al Comisiei de redactare a Codului Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Codului Civil.

AVANTAJE Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de ABSOLVIRE A.N.C., ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt tip de pregătire, iar pentru aceștia, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica
Aspecte Practice privind Redactarea Clauzelor Contractuale

• Clauze privind identificarea părților contractante. Delimitări între filială, sucursală și entități fără personalitate juridică. Implicații procesuale și consecințe în faza executării silite.
• Clauze privind penalitățile. Distincție în funcție de calitatea părților (profesioniști/autorități contractante/persoane fizice/persoane juridice) și de tipul de obligație pentru care sunt stipulate.
• Clauze privind modificarea contractului prin înlocuirea uneia dintre părți. Cesiunea de creanță și cesiunea contractului. Aspecte particulare în legislația achizițiilor publice.
• Clauze privind încetarea anticipată a contractului. Delimitare între denunțare unilaterală și reziliere.
• Clauze privind prescripția extinctivă. Aspecte privind modificarea termenului de prescripție. Conduita creditorului în vederea valorificării dispozițiilor legale favorabile unei prelungiri a termenului.
• Clauze pentru facilitarea executării silite. Constituirea de garanții. Condițiile obținerii unui titlu executoriu.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.