Cursul Responsabil mediu şi deşeuri este autorizat ANC și are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiză a problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu.

Acest curs se adresează responsabililor cu managementul de mediu, reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare/producătoare/colectoare etc. de deşeuri . Responsabilul de mediu şi deşeuri se ocupă de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor de mediu şi de transmiterea raportărilor către Agenția de Mediu și în acest sens îşi poate asuma realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar implementarea unor sisteme de management de mediu. Nu în ultimul rând responsabilul de mediu şi deşeuri trebuie să cunoască și regimul sancționator al neregulilor în cadrul sistemului de management pornind de la faptul că legislația se află în continuă schimbare. La criza economico – financiară mondială, ale cărei consecinţe le trăim în prezent, sau criza politică din multe state ale lumii, trebuie să adăugăm şi una de mediu, alarmantă şi periculoasă pentru generaţiile actuale, dar mai ales pentru cele viitoare. Problematica viitorului constă în informarea eficientă privind evidenţierea pericolelor pe care le antrenează nerespectarea legislației în vigoare, informarea factorilor de decizie şi a publicului cu privire la adevărata valoare economică a unor ecosisteme sănătoase. Problemele ecologice și de mediu, sunt la acest moment prioritare în cadrul organizațiilor, a agenților economici, a entităților publice, a companiilor naţionale şi internaţionale, o sarcină nu doar morală ci și majoră.

La  cursul Responsabil mediu şi deşeuri vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechii legislații, precum și a legislației europene necesar a fi armonizată.

Printre avantajele participării la acest curs organizat de Expert Aktiv Group,  se numară faptul că  acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.De asemenea se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri
Responsabil mediu şi deşeuri

•  Cristian TEODOR ASE Bucureşti, doctor în economia mediului; specialist practician în documentarea și managementul problemelor de mediu şi al deşeurilor;
• specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

AVANTAJE Responsabil mediu şi deşeuri

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Responsabil mediu şi deşeuri

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „RESPONSABIL DE MEDIU”, Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată.

Tematica
Responsabil mediu şi deşeuri

Nou! Înființarea, gestiunea şi delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în conf. cu OUG nr. 172/2020.

Nou! Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile.

Legea nr.123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului (legea mirosurilor).

Ordin Ministerul Mediului 60/2020 pentru modificarea şi completarea OMM 591/2017 pentru aprobarea conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la fondul pentru mediu”.

Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu; elaborarea programului de management de mediu; măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (PEF şi OEF); elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; bilanţuri de mediu; evaluarea şi raportarea performanţelor; auditul de mediu; calcul taxe și contribuții la fondul pentru mediu; taxa de depozitare vs. taxa de salubritate.
Taxa pentru vânzarea deşeurilor: procent, deținători de deşeuri/colectori (valorificatori) şi obligațiile acestora.
Taxa pentru depozitare a deşeurilor la groapa de gunoi; ECOtaxa; Implementarea SIATD; asigurarea trasabilității, utilizarea de către OIREP.
Deşeuri municipale şi asimilabile, deşeuri sanitare şi deşeuri de producție.
Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra mediului (EIA), pentru Programele operaţionale 2014-2020.
Sediul materiei: Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate, cu toate modificările și completările la zi; OUG nr. 50/2019 de modificare şi completare a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu şi a legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; OUG nr. 44/2019 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; Legea nr.143/2018 de aprobare a OUG nr.48/2017; Legea nr.87/2018 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; HG nr.942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor (PNGD); OUG 75/2018 etc.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - HOTEL RIZZO - 1.320 LEI/PARTICIPANT *TARIF SERVICII HOTELIERE - COMPLEX ANA HOTELS – 2.340 LEI/PARTICIPANT

( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 03/12/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Olivia LIHU – 0753.025.983 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE