Cursul Sistemul de Control Intern/Managerial, SCI/M, se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniul controlului și în special al Sistemului de Control Intern/Managerial, al auditului, de implementarea și gestionarea Sistemului de Control Intern/Managerial, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări specifice.

Tematica
SISTEMUL DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL (SCI/M); IMPLEMENTARE, DEZVOLTARE, PROCEDURI ȘI INDICATORI

Elemente de interes și analiză privind evaluarea sistemului de control intern managerial în entitățile publice de către Curtea de Conturi.
Ordinul nr.400/2015 și implicațiile asupra documentelor întocmite în domeniul controlui intern/managerial.
Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CI/M prevăzute în Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul nr.200/2016.
Organizarea și funcționarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în entitate; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei.
Organizarea şi funcţionarea Echipei de gestionare a riscurilor, precum şi a responsabililor privind riscurile: schimbări aduse de OSGG nr.200/2016, responsabilităţi, documente minimale şi erori posibile – evitare şi corecţii.
Matricea corespondenței celor 16 standarde noi.
Elaborarea Programului de dezvoltare a SCI/M; planificarea activităților pentru implementarea SCI/M; programul pentru dezvoltarea SCI/M; periodicitatea elaborării programului de dezvoltare; exemple de obiective privind dezvoltarea; erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltare.
Completarea situațiilor centralizatoare semestriale și anuale; Autoevaluarea SCI/M. Ghid de completare inclusiv al chestionarului pe OSGG 200/2016.
Analiză şi dezbateri pe fiecare standard cu privire la probe privind implementarea, în conformitate cu OSGG nr.200/2016:
•Standardul 1, Etica și integritatea. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.