Cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului autorizat ANC și este un curs aplicat care se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod privat, sau în cadrul unor organizații, privind urbanismul și amenajarea teritoriului.

Participanții la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului doresc să se specializeze în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii, și nu în ultimul rând au drept de semnatură pe documentaţii şi avize necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. Este necesar ca specialiștii în domeniu să fie instruiți pentru a cunoaște implicațiile și răspunderea juridică specifică, toate modificările legislative și analiză a aplicabilității acestora ceea ce duce la necesitatea participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, adoptate în 2016, cu modificările și completările la zi, prevăd faptul că pentru asigurarea dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare și monitorizare și prin consultarea reciprocă a autorităților administrației publice locale învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale.

Pentru a cunoaște toate aceste probleme, la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor fi analizate prin comparație, modificările introduse în permanență prin noua legislație, față de prevederile vechilor acte normative. Acesta este un curs deosebit de important pentru orice persoană din cadrul organizațiilor de profil, unitățile administrative locale care au obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem privind amenajarea teritoriului corect.

Avantajele participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, în domeniul ocupațional, aspecte practice, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de lucru destinsă.

Traineri
Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

doctor în urbanism, specialist în legislaţie specifică aplicată;
specialişti practicieni în soluţii de arhitectură şi urbanism.

AVANTAJE Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia „TEHNICIAN URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod 3112313, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Instrumente şi tehnici de lucru folosite în amenajarea şi dezvoltarea teritorială. Cadrul legislativ şi structura instituţională necesară amenajării teritoriului în România.
Elaborarea şi analiza documentaţiei de urbanism şi amenajare teritorială:
• Prezentarea elementelor cadrului legislativ;
• Componenţa proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Elaborarea regulamentelor de urbanism între constrângeri şi permisivităţi;
• Etapele procesului de autorizare a proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Monitorizarea implementării proiectelor în situaţiile date – studiu de caz.
Aplicație – Elaborarea împreună cu participanţii a unui scenariu de amenajare teritorială…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.260 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 17/01/2019

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Ligia MUSCELEANU – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE