Cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului autorizat ANC și este un curs aplicat care se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod privat, sau în cadrul unor organizații, privind urbanismul și amenajarea teritoriului.

Participanții la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului doresc să se specializeze în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii, și nu în ultimul rând au drept de semnatură pe documentaţii şi avize necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. Este necesar ca specialiștii în domeniu să fie instruiți pentru a cunoaște implicațiile și răspunderea juridică specifică, toate modificările legislative și analiză a aplicabilității acestora ceea ce duce la necesitatea participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, adoptate în 2016, cu modificările și completările la zi, prevăd faptul că pentru asigurarea dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare și monitorizare și prin consultarea reciprocă a autorităților administrației publice locale învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale.

Pentru a cunoaște toate aceste probleme, la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor fi analizate prin comparație, modificările introduse în permanență prin noua legislație, față de prevederile vechilor acte normative. Acesta este un curs deosebit de important pentru orice persoană din cadrul organizațiilor de profil, unitățile administrative locale care au obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem privind amenajarea teritoriului corect.

Avantajele participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, în domeniul ocupațional, aspecte practice, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de lucru destinsă.

Traineri
Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

• specialist în legislaţie specifică aplicată;
• specialişti practicieni în soluţii de arhitectură şi urbanism.

AVANTAJE Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod 3112.3.13, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

NOU! Lg. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată şi actualizată în 2020, prin: Lg. 7/2020 pt. modif. şi compl. Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții şi pt modif. şi compl. Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M.Of. 8 din 08.01.2020); Lg 193/2019 pentru modificarea şi completarea Lg. nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Lg 117/2019 pentru modif. şi compl. Lg nr. 50/1991 .

Aplicaţii ale tematicilor prezentate:
● Prezentarea tipurilor de problematici întâlnite de participanţi în experienţa lor profesională şi rezolvarea situaţiilor concrete şi anticipate;
● Simularea unui scenariu de dezvoltare urbană integrată pe localităţile de provenienţă ale participanţilor;
● Lucrarea de evaluare finală pe baza problematicilor discutate.
Analiza elementelor cadrului legislativ şi sediul materiei:
● Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările la zi; OUG nr. 51/2018 pt. modif. Legii nr. 350/2001.
● Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Ordin nr. 233/2016.
● OUG nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi importanţa acestor modificări.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.380 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 02/04/2020

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE