Cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului autorizat ANC și este un curs aplicat care se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod privat, sau în cadrul unor organizații, privind urbanismul și amenajarea teritoriului.

Participanții la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului doresc să se specializeze în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii, și nu în ultimul rând au drept de semnatură pe documentaţii şi avize necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. Este necesar ca specialiștii în domeniu să fie instruiți pentru a cunoaște implicațiile și răspunderea juridică specifică, toate modificările legislative și analiză a aplicabilității acestora ceea ce duce la necesitatea participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, adoptate în 2016, cu modificările și completările la zi, prevăd faptul că pentru asigurarea dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile în domeniul planificării teritoriale, prin corelarea activităților de utilizare și planificare a teritoriului de la etapa de inițiere a documentațiilor până la etapa de implementare, aplicare și monitorizare și prin consultarea reciprocă a autorităților administrației publice locale învecinate cu privire la proiectele de planuri de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele care au ca scop dezvoltarea de investiții pe zone aflate la limita unității administrativ-teritoriale.

Pentru a cunoaște toate aceste probleme, la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor fi analizate prin comparație, modificările introduse în permanență prin noua legislație, față de prevederile vechilor acte normative. Acesta este un curs deosebit de important pentru orice persoană din cadrul organizațiilor de profil, unitățile administrative locale care au obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem privind amenajarea teritoriului corect.

Avantajele participării la cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: acesta este organizat pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, în domeniul ocupațional, aspecte practice, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă de lucru destinsă.

Traineri Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

dr.arh. Emilia Maria DUDA – cadru univ. Facultatea de Arhitectură, specialist în legislaţie specifică aplicată.

AVANTAJE Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod 3112.3.13, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

1.Strada: categorii, profile și tipologii (normative, HCL, legi, caracter arhitectural); administrarea străzii: mobilare/ signaletică/ infrastructură/ coordonare; politici de parcare/ funcționalizare a străzii; plinta urbană; instrumente de planificare și monitorizare; politici de accesibilizare și incluziune; tipologii de utilizare a străzii (pietonalizare, shared space, 20 km/h); investiții și reparații; concursuri de soluții de arhitectură.
2.Spațiul public: categorii de spații și infrastructură publică; rezerva de spațiu public; dreptul de preempțiune; administrarea spațiului public:mobilare/signaletică/infrastructură/coordonare; politici de accesibilizare și incluziune; concursuri de soluții de arhitectură; politici de negociere a utilizării publice a spațiului privat; PIDU.
3.Locuirea:
• categorii (Legea Locuinței 114/1996); legi și regulamente: Codul Civil, Legea 50/1991, Ordin 119/2014, P118, Legea 350/ 2001, Legea 10/1995, RLU, PUZ zonă protejată, PUD, PUZ, PUG.
• parcurs birocratic și cerințe specifice – locuință individuală nouă/ existentă, criterii de calitate; parcurs birocratic și cerințe specifice – ansamblu de locuințe, criterii de calitate; politici de negociere: parcări, spațiu verde, infrastructură publică, conectivitate; programe naționale și locale pentru locuire socială/ de urgență; programe naționale și locale pentru reabilitarea fondului construit (termoizolare/ sustenabilizare/ consolidare); nZEB; dezmembrare sau unificare parcele în vederea edificării; servituți; dispoziții de șantier, recepție, intrarea în legalitate; moduri alternative de locuire: co-living, cămine de bătrâni, hospice.
4.Spații reziduale: litigii, retrocedări; zone needificabile; politici de regenerare urbană; gentrificare – aspecte pozitive/ negative și politici economice; parteneriate public private; refuncționalizări temporare și economia circulară.
5.Mobilitatea: PMUD și componentele mobilității; accesibilizare incluzivă; zonificare; mobilitatea de importanță locală/ zonală/ națională/ transnațională; politici de transport public; politici pentru încurajarea transportului nemotorizat; politici de parcare.
6.Infrastructura: edilitară și administrativă (urbană și teritorială).
7.Geografia orașului și a teritoriului:arii protejate intraurbane și extraurbane; Registrul Verde; prezența apei în cadrul urban: amenajare,infrastructură sportivă/ turistică/ publică; Green Economy.
8.Materialitatea orașului: design urban; iluminat public; mobilier urban;
signaletică;arta în spațiul și clădirile publice.
9.Identitatea orașului și a teritoriului/ Cultura ca motor economic:
patrimoniu material / patrimoniu imaterial.
10.Economia orașului și a teritoriului : SIDU
11.Tehnologie și strategii de dezvoltare a orașului și teritoriului.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.