Cautare in site
x inchide

Cursuri autorizate ANC

În România, conform legislației în vigoare, formarea profesională a adulților se desfăşoară sub supravegherea Autorității Naționale pentru Calificări (A.N.C.). Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) este instituția care coordonează activitatea de formare profesională a furnizorilor acreditați, diplomele obținute în urma evaluării și a absolvirii, fiind recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale.

Avantajele participării la cursurile autorizate ANC :
• cei mai buni lectori, formatori recunoscuți, implicați în procese decizionale, a căror expertiză este pusă la dispoziția participanților printr-o bogată cazuistică.
• cele mai bune locații de desfășurare a cursurilor.
cursurile autorizate ANC sunt susținute prin logistică de cea mai bună calitate; pentru cursurile desfășurate în spațiul UE, se asigură traducere simultană.
• participantul la cursurile autorizate ANC primește suport de curs în acord cu cele mai noi modificări legislative fiind un real sprijin în activitatea ce urmează a fi desfășurată.
• taxe de participare competitive din punctul de vedere al raportului calitate/preț.
• la participarea a 4 persoane din cadrul unei organizații, a 5 a persoană are gratuitate la taxa de instruire.
• dacă participantul solicită serviciile suport (cazare și masă) prin intermediul agenției noastre, Expert TOUR, oferim avantaje deosebite și însoțitorului său.

Firmele, organizațiile autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, (A.N.C.), trebuie să fie înscrise în Registrul Național al Furnizorilor Autorizați, așa cum este și Expert Aktiv Group. Verificarea autorizației firmei care face invitații pentru participarea la cursuri se face accesând linkul: www.anc.gov.ro/ Registrul Național al furnizorilor autorizați .

URMĂTOARELE CURSURI AUTORIZATE ANC

Curs Bune Practici în Achiziții Publice

21.08 - 25.08 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Bune Practici în Achiziții Publice este autorizat ANC și se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale,...
DETALII

Curs Contractul: Încheiere, Modificare, Încetare şi Efecte

21.08 - 25.08 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte este autorizat ANC și se adresează atât personalului cu pregătire juridică cât și celor din domeniul economic pentru a cunoaște problematica gestionării contractelor,...
DETALII

Curs Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice

21.08 - 25.08 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Gestionarea Riscurilor în Cadrul unei Entități Publice este autorizat ANC și are rolul de a identifica riscurile asociate activităților, de a evalua riscurile identificate, de a propune măsuri de...
DETALII

Curs Legislaţia Muncii 2019

21.08 - 25.08 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Legislația Muncii 2019 este autorizat ANC și are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă. Cursul Legislația...
DETALII

Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

21.08 - 25.08 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției este autorizat ANC și se dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii...
DETALII

Curs Inspector Salarii

28.08 - 01.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul...
DETALII

Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

28.08 - 01.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate este autorizat ANC și se adresează tuturor participanților în domeniul managementului cu atribuții exprese în gestiunea informațiilor, în vederea dezvoltării capacităţii de...
DETALII

Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

28.08 - 01.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM este autorizat ANC și se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative...
DETALII

Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

28.08 - 01.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care...
DETALII

Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

28.08 - 01.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului autorizat ANC și este un curs aplicat care se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod privat, sau în cadrul unor organizații, privind...
DETALII

Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

05.09 - 08.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Controlul Financiar Preventiv este autorizat ANC și se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern, control financiar preventiv, persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe...
DETALII

Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

05.09 - 08.09 Hotel Ramada, Mamaia
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa...
DETALII

Curs Managementul Comunicării, Relații Publice, Conflicte şi Gestionarea Situațiilor de Criză

05.09 - 08.09 Hotel Ramada, Mamaia
Curs Managementul Comunicării, Relații Publice, Conflicte şi Gestionarea Situațiilor de Criză este autorizat ANC și se adresează managerilor, departamentelor, compartimentelor de comunicare din cadrul organizațiilor, firme private, companii, autorități publice,...
DETALII

Curs Managementul şi Gestiunea Problemelor de Mediu

05.09 - 08.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Managementul și Gestiunea Problemelor de Mediu este autorizat ANC și are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiză a problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu. Cursul...
DETALII

Curs Sistemul achiziţiilor publice şi îndeplinirea obligaţiilor SCIM

05.09 - 08.09 Hotel Ramada, Mamaia
Cursul Sistemul achiziţiilor publice şi îndeplinirea obligaţiilor SCIM este autorizat ANC și se adresează persoanelor  care au în atribuții implementarea/derularea/perfecționarea sistemului de control intern managerial ca măsură necesară în contextul...
DETALII

Curs Auditul Intern în Sectorul Public

12.09 - 15.09 Hotel Rizzo, Poiana Braşov
Cursul Auditul Intern în Sectorul Public este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină...
DETALII

Curs Managementul Gestiunii şi Arhivării Documentelor

12.09 - 15.09 Hotel Rizzo, Poiana Braşov
Cursul Managementul Gestiunii și Arhivării Documentelor este autorizat ANC și asigură o formare completă, teoretică şi practică în domeniul gestionării şi arhivării documentelor. Cursul Managementul Gestiunii și Arhivării Documentelor se...
DETALII

Curs Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției

12.09 - 15.09 Hotel Rizzo, Poiana Braşov
Cursul Managementul Prevenirii și Combaterii Corupției, este autorizat ANC și se dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii...
DETALII

Curs Managementul Resurselor Umane

12.09 - 15.09 Hotel Rizzo, Poiana Braşov
Cursul Managementul Resurselor Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de...
DETALII

Curs Protecţia Datelor cu Caracter Personal

12.09 - 15.09 Hotel Rizzo, Poiana Braşov
Cursul Protecția Datelor cu Caracter Personal este de un real folos tuturor celor care începând cu data de 25 mai 2018 au obligații privind protecţia datelor cu caracter personal. Schimbările importante...
DETALII
1 2

ABONARE NEWSLETTER