Cautare in site
x inchide

Cursuri autorizate ANC

În România, conform legislației în vigoare, formarea profesională a adulților se desfăşoară sub supravegherea Autorității Naționale pentru Calificări (A.N.C.). Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) este instituția care coordonează activitatea de formare profesională a furnizorilor acreditați, diplomele obținute în urma evaluării și a absolvirii, fiind recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale.

Avantajele participării la cursurile autorizate ANC :
• cei mai buni lectori, formatori recunoscuți, implicați în procese decizionale, a căror expertiză este pusă la dispoziția participanților printr-o bogată cazuistică.
• cele mai bune locații de desfășurare a cursurilor.
cursurile autorizate ANC sunt susținute prin logistică de cea mai bună calitate; pentru cursurile desfășurate în spațiul UE, se asigură traducere simultană.
• participantul la cursurile autorizate ANC primește suport de curs în acord cu cele mai noi modificări legislative fiind un real sprijin în activitatea ce urmează a fi desfășurată.
• taxe de participare competitive din punctul de vedere al raportului calitate/preț.
• la participarea a 4 persoane din cadrul unei organizații, a 5 a persoană are gratuitate la taxa de instruire.
• dacă participantul solicită serviciile suport (cazare și masă) prin intermediul agenției noastre, Expert TOUR, oferim avantaje deosebite și însoțitorului său.

Firmele, organizațiile autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, (A.N.C.), trebuie să fie înscrise în Registrul Național al Furnizorilor Autorizați, așa cum este și Expert Aktiv Group. Verificarea autorizației firmei care face invitații pentru participarea la cursuri se face accesând linkul: www.anc.gov.ro/ Registrul Național al furnizorilor autorizați .

URMĂTOARELE CURSURI AUTORIZATE ANC

Curs Auditul Intern în Sectorul Public

17.10 - 20.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Auditul Intern în Sectorul Public este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit din sectorul public, persoanelor care doresc să devină...
DETALII

Curs Codul Muncii 2019

17.10 - 20.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Codul Muncii 2019 este autorizat ANC și aduce în dezbatere, analiza celor mai recente modificări legislative ale Codului Muncii 2019, ca sprijin al salariaților din domeniul resurselor umane, al...
DETALII

Curs Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice

17.10 - 20.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Contabilitatea Instituțiilor și Autorităților Publice este autorizat ANC și se adresează persoanelor care desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi...
DETALII

Curs Managementul Gestiunii şi Arhivării Documentelor

17.10 - 20.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Managementul Gestiunii și Arhivării Documentelor este autorizat ANC și asigură o formare completă, teoretică şi practică în domeniul gestionării şi arhivării documentelor. Cursul Managementul Gestiunii și Arhivării Documentelor se...
DETALII

Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

17.10 - 20.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor este autorizat ANC și se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare, producătoare, colectoare de deşeuri. Obiectivul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor este de a oferi...
DETALII

Curs Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției”

24.10 - 27.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Derularea Misiunilor de Audit Public Intern privind “Evaluarea Sistemului de Prevenire a Corupției” este autorizat ANC și se adresează auditorilor care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit...
DETALII

Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

24.10 - 27.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa...
DETALII

Curs Legislaţia Muncii 2019

24.10 - 27.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Legislația Muncii 2019 este autorizat ANC și are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă. Cursul Legislația...
DETALII

Curs Platforma Achizițiilor Publice, SEAP/SICAP

24.10 - 27.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Platforma Achizițiilor Publice SEAP/SICAP este autorizat ANC și se adresează participanților în sistemul de achiziții publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se atât începătorilor, cât şi celor care...
DETALII

Probleme practice în materie de contracte

24.10 - 27.10 Complex Ana Hotels Poiana, Poiana Braşov
Cursul Probleme practice în materie de contracte este autorizat ANC și se adresează juriştilor, avocaţilor, angajaţilor aparţinând diverselor organizaţii şi companii, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice locale şi centrale, responsabililor...
DETALII

Curs Inspector Salarii

31.10 - 03.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul...
DETALII

Curs Managementul şi Gestiunea Informaţiilor, Inclusiv cele Clasificate

31.10 - 03.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Managementul și Gestiunea Informațiilor, Inclusiv cele Clasificate este autorizat ANC și se adresează tuturor participanților în domeniul managementului cu atribuții exprese în gestiunea informațiilor, în vederea dezvoltării capacităţii de...
DETALII

Curs Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM

31.10 - 03.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Noul Sistem de Control Intern Managerial SCIM este autorizat ANC și se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative...
DETALII

Etică şi Integritate în Instituţiile Publice

31.10 - 03.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Etică şi Integritate în Instituţiile Publice, este autorizat ANC și se dorește un real sprijin în dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării...
DETALII

Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu

31.10 - 03.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu este autorizat ANC și are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiză a problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor...
DETALII

Curs Bune Practici în Achiziții Publice

07.11 - 10.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Bune Practici în Achiziții Publice este autorizat ANC și se adresează: specialiștilor și experților în achiziții publice, companiilor de consultanță, societăți comerciale și multinaționale, companii de public affairs, autorități locale,...
DETALII

Curs Controlul Financiar Preventiv; Controlul Financiar de Gestiune

07.11 - 10.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Controlul Financiar Preventiv este autorizat ANC și se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern, control financiar preventiv, persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe...
DETALII

Curs Managementul Comunicării, Relații Publice, Conflicte şi Gestionarea Situațiilor de Criză

07.11 - 10.11 Hotel Carmen, Predeal
Curs Managementul Comunicării, Relații Publice, Conflicte şi Gestionarea Situațiilor de Criză este autorizat ANC și se adresează managerilor, departamentelor, compartimentelor de comunicare din cadrul organizațiilor, firme private, companii, autorități publice,...
DETALII

Curs Managementul Resurselor Umane

07.11 - 10.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Managementul Resurselor Umane este autorizat ANC și are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind întocmirea contractelor de muncă, raporturile colective şi individuale de...
DETALII

Curs Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

07.11 - 10.11 Hotel Carmen, Predeal
Cursul Tehnician Proiectant Urbanism și Amenajarea Teritoriului autorizat ANC și este un curs aplicat care se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod privat, sau în cadrul unor organizații, privind...
DETALII

ABONARE NEWSLETTER