FORUM NAŢIONAL
EGALITATEA DE GEN – condiție de eligibilitate privind finanțările europene

 

08 – 09 DECEMBRIE 2022
Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Dr. Diana Elena NEAGA

lector universitar, consilier Președinte Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Egalitatea de gen. Sterotipuri și prejudecăți.
Mituri despre egalitatea de gen;
Realitatea inegalităților de gen în cifre – la nivel global, în U.E, în România;
Cum se construiesc inegalitățile de gen. Clarificări conceptuale.
Soluții pentru reducerea inegalităților de gen:
Viziuni
Șanse egale;
Politici afirmative;
Abordarea integratoare a genului în politici/programe/proiecte (gender mainstereaming).
Cadrul legal și de politici – la nivel european și în România.
Strategia privind egalitatea de gen 2020 – 2025 și finanțarea acțiunilor destinate realizării de progrese în domeniul egalității de gen în UE;
Egalitatea de gen și programul Orizont Europa.
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați/strategia privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 2021 -2027.
Planurile de egalitate de gen
Ce sunt planurile de egalitate de gen?
Cine realizează planurile de egalitate de gen?
Etape în realizarea și implementarea planului de egalitate de gen
Inițiativă și angajament;
Diagnostic;
Proiectare;
Implementare;
Monitorizare și evaluare.
Domenii de intervenție și indicatori de egalitate
Politica și cultură organizațională;
Recrutare, promovare, remunerare, mamagementul carierei;
Echilibrul dintre viața de familie și carieră;
Leadership și acces la decizie;
Combaterea violenței, discriminării și hărțuirii pe criteriu.
Procedura internă privind raportarea situațiilor de discriminare pe criteriu de sex și de hărțuire la locul de muncă
Politica internă anti-hărțuire
Integrarea dimensiunii de gen în conținutul de cercetare și predare.
Procese obligatorii în elaborarea GEP:
Standarde minime de realizarea planurilor de egalitate în programul Orizont Europe;
Standarde minime de realizarea planurilor de egalitate în cadrul legal din România;
Avizarea și monitorizarea planurilor de egalitate – rolul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, office@revista-achizitii.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau tel/fax: 021.311.71.01, 0234/313.320 până la data de 29 NOIEMBRIE 2022.
Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE INSTRUIRE*: 1.050 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.
Locurile sunt limitate!

     Partener