Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

 

FORUM ACHIZIŢII PUBLICE

 

26 Octombrie 2023, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

• avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;

• specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Tematică și dezbateri, privind:
1. Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
2. Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă; atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din PNRR.
3. Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
4. Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
5. Cumpărarea directă și procedura proprie; Praguri, obligații și diferențe.
6. Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
7. Contravenții în materia achizițiilor publice.
8. Interpretarea situațiilor pentru care nu există o reglementare explicită prin aplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice și a principiilor de interpretare din drept.
9. Aplicații practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
• Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a preturilor.
10. Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
11. Teme de interes care au suferit modificări/noi interpretări legislative:
• Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire. Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
• Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
• Reguli privind ajustarea prețului. Norme cu impact în materie.
• Noi reguli privind stabilirea prejudiciilor.
• Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
• Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.
12. Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de competențe emis de furnizorul de formare profesională.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIFUL DE PARTICIPARE: 850 lei/participant (exclusiv TVA)

Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 19 octombrie 2023 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau la telefon/fax: 021 311.71.01

COORDONATOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU, tel 0753 025 978;