FORUM

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

21 Aprilie 2023, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Adrian IVAN

Formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în investigarea fraudelor economice/informatice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Stabilirea diferențelor între etică și conformitate; integritatea și relația dintre etică și integritate; integritatea – un ,,monopol” al administrației publice? studii de caz.
Cultura etică
– cultura etica și a principalelor componente ale acesteia; Tonul la vârf (Tone at the Top) și importanța acestuia; exemple; guvernanța corporativă la entitățile publice; codul de conduită (codul de etică); abordări privind întocmirea unui cod de conduită și exemple; gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii;
– gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; sistemul de raportare a iregularităților.
Etica și integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial
– controlul intern și importanța acestuia pentru organizații; etica și integritatea ca parte a mediului de control;
– Codul controlului intern/managerial la entitățile publice; Standardul 1 Etica și integritatea; implementare a Standardului 1 într-o entitate publică.
Consilierea etică a personalului
– dilema etică și modalități de rezolvare; exemple practice;
– rolul și atribuțiile consilierului de etică; consilierea etică a tuturor categoriilor de personal; exemplu de organizare a instituției consilierului de etică la o entitate publică.
Conflicte de interese și incompatibilități
– conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; studii de caz; definirea incompatibilităților; exemple; diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități;
– gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; exemplu de implementare pentru o entitate publică.
Sistemul de raportare a iregularităților
– sistemul de raportare a iregularităților; canale de raportare a iregularităților; exemple practice;
– avertizorul în interes public; avertizor sau delator; măsuri de protecție a avertizorului în interes public;
– de ce ,,alternativa la tăcere” nu este o soluție; exemplu de implementare a sistemului de raportare a iregularităților într-o entitate publică.
Ce este corupția ?
– corupția și cum ne afectează în viața de zi cu zi; forme ale corupției; convenții internaționale privind corupția; cadrul legal național privind prevenirea și combaterea corupției;

– Strategia Națională Anticorupție 2021-2025; corupția în sistemul penal român; principalele infracțiuni de corupție, asimilate și conexe.
Măsuri practice pentru implementarea strategiilor naționale anticorupție într-o entitate publică
– responsabilități instituționale și individuale; declarația privind asumarea unei agende instituționale de integritate; identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție; planul de integritate; raportări specifice; mecanismul de monitorizare
Planul de integritate
– prevenirea corupției – o abordare trihotomică;
– combaterea corupției prin măsuri administrative și penale; elementele unui program de prevenire și combatere a corupției; modalități practice de implementare a programului de etică și integritate; programul de integritate – instrument de construire a culturii etice și anticorupție; exemplu practic de plan de integritate al unei entități publice.
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției
– Cod etic/deontologic/de conduită; Declararea averilor; Declararea cadourilor; Consilier de etică; Incompatibilități; Transparență în procesul decizional; Acces la informații de interes public; Protecția avertizorului de integritate
– Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu; Interdicții după angajarea în instituții publice; Funcții sensibile
Aspecte specifice implementării prevederilor HG nr. 599/2018
– domeniu de aplicare și responsabilități; organizarea și funcționarea grupurilor de lucru; identificarea și evaluarea riscurilor de corupție;
– documente și raportări specifice; relația cu sistemul de control intern managerial; ce sunt incidentele de integritate;
Aspecte specifice implementării prevederilor Legii nr. 361/2022
– domeniu de reglementare și responsabilități; canale de raportare; conținutul și evidența raportărilor; obligații privind instituirea canalelor interne de raportare; procedura de raportare internă;
– raportarea externă și divulgarea publică; sancțiuni;
Dezbateri și studii de caz personalizate
– discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului; analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE PARTICIPARE – 780 lei/participant (exclusiv TVA) și include
mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:

Nadina COJOCARU 0753.025.978
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 12 aprilie 2023