FORUM NAȚIONAL

BUNE PRACTICI ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE

19 noiembrie 2020, Centrul de Conferințe J.W.MARRIOTT GRAND HOTEL, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

• Florin IRIMIA

avocat specializat în achiziții publice

• Eduard BADEA

consultant achiziții publice

• Specialişti achiziţii publice din cadrul A.N.A.P.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:
Probleme și soluții privind pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică, clauze de revizuire si /sau cu impact social/ asupra mediului; documentul european de achiziție unic (DUAE), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
Modificări în domeniul achizițiilor publice; ce aduce nou OUG nr. 114/2020?
Probleme și soluții legale privind criza Covid-19.
Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; dosarul achiziției; raportul procedurii de achiziție.
Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; plata directă a subcontractantului.
Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor.
Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire: prețul/costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost.
Modalitățile prin care o companie care riscă să fie exclusă de la o licitație, poate fi reabilitată.
Participarea societăților cu acțiuni la purtător la procedura achizițiilor publice.
Cesionarea unui software între două organe ale administrației publice și contractul de achiziții publice.
Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; cauțiune – constituire, cuantum, restituire; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC/hotărâri pronunțate în primă instanță.
Bune practici privind Platforma SEAP: tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; achiziționarea din noul catalog SEAP; integrarea unui DUAE în SEAP; Realizarea unui DUAE; Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire on line; Garanția de participare.
Profesionalizarea și crearea unui cadru de competențe pentru personalul implicat în domeniul achiziţiilor publice.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese: conflictele de interese şi rolul autorităţii contractante; identificarea şi detectarea conflictelor de interese; consecinţe; traficul de influenţă.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

AVANTAJE: 10% discount la tariful de participare pentru abonații REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!

TARIF DE PARTICIPARE: 480 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.
TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 12 noiembrie 2020 e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978