FORUM NAŢIONAL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

12 – 15 MARTIE 2020, hotel MIRAGE, SNAGOV, jud. ILFOV

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Eduard NICOLAU

expert/specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii şi la Direcția Control Relații de Muncă, MMFPS şi Persoanelor Vârstnice, doctorand în dreptul muncii, lector la Facultatea de Administrație şi Afaceri, Universitatea Bucureşti

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

CIM pe perioadă ne/determinată, cu timp parțial/ muncă la domiciliu/ ucenicie la locul de muncă/ muncă temporară; diferențele și unde se aplică contractul colectiv de muncă (CCM).
Condițiile obligatorii la încheierea CIM și de ce sunt importante capacitatea părților (vârsta minimă) și exprimarea consimțământului.
Interdicțiile legale la încheierea contractului de muncă; interpretarea și utilizarea clauzelor speciale care pot fi negociate: de mobilitate, neconcurență, confidențialitate și formare profesională.
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de muncă; modificări la contractul de muncă; sancțiuni disciplinare;
Realizarea delegării și detașării personalului în noile condiții legislative;
Suspendarea contractul de muncă – de drept și la inițiativa uneia dintre părți; Încetarea contractului de muncă: de drept, prin acordul părților și demisia; Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului/ angajator.
HG nr. 935/2019 privind salariul minim brut pe țară garantat; coordonatele celor trei salarii aplicabile în anul 2020, costurile implicate pentru angajator.
Înregistrarea oricărei modificări de salariu în ReviSal, precum şi pentru contractele part-time a căror supraimpozitare se anulează; Legea nr.263/2019 pentru modif. Lg nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Aspecte practice pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii.
Aspecte practice privind salarizarea și taxele salariale: plata salariului, fondul de garantare, impozite şi reţineri, CAS şi CASS; calculul deducerilor.
Controalele ITM în 2020; obligaţiile Inspecţiei Muncii privind evidenţa datelor din ReviSal, transmise de angajatori de drept privat, instituţii sau autorităţi publice. Noutățile aduse de versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.7.
Răspunderea: cercetarea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală.
Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: competenţa materială şi teritorială, reguli speciale de procedură şi termenele de sesizare a instanţelor.
Registrele de personal şi implicațiile GDPR.
Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor; Lg 127/2019. Cumul pensie cu salariu: în ce condiții?
Noutăți legislative privind: reintegrarea salariaților și alte drepturi câştigate de salariați în instanță; noi scutiri de impozite aferente veniturilor din salarii; analiza declaraţiilor fiscale și a veniturilor salariale (juridic și fiscal).
OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la detaşări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.; OUG nr.57/2019, privind realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici numiți în funcție, ulterior datei de 1 ianuarie 2020; OUG nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu referire la dreptul muncii.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

TARIF DE PARTICIPARE – 760 LEI/PARTICIPANT (EXCLUSIV TVA)
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.150 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e)
serviciile hoteliere sunt opţionale

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID 0753 025 984
e-mail: office@expertaktiv.ro,expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 05 MARTIE 2020
în limita locurilor disponibile