FORUM NAȚIONAL

PROBLEME DE GESTIONAT ÎN UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE

18 iunie 2020, Centrul de Conferințe J.W.MARRIOTT GRAND HOTEL, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Oficiali, instituții cu atribuții în domeniu: autorități de management, Autoritatea de Audit, ANAP, CNSC, DLAF

Eduard BADEA

specialist în achiziţii publice

Marius GOGESCU

expert/ specialist în achiziţii publice

Aron Ioan POPA

consultant în managementul şi controlul fondurilor europene

Avocați specializați din cadrul Societății de Avocați Ceparu & Irimia

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

ABORDĂRI:
• Achiziții publice; Anunț de participare și documentația de atribuire; Selecția și evaluarea ofertei; Implementarea contractului de achiziție publică.
• Platforma achizițiilor publice, SEAP; noutăți legislative.
• Riscuri în derularea unei achiziții publice – nereguli, corecții financiare conform OUG nr.80/2019.
• Remedii și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiuni.
• Evitarea conflictului de interese, incompatibilităților, neregulilor și fraudelor; Acțiuni corelate cu fenomenul de corupție.
• Verificări ex-post, auditul public extern pe fonduri europene; rezultatele auditului.
• Noutățile aduse de OUG nr.23/2020 și update privind legislația relevantă în domeniu.
• Cadrul legal referitor la procedurile utilizabile în cazul COVID 19, privind finanțarea cheltuielilor din fonduri europene (scrisoare comună MFE și MS), Ghidul solicitantului.
• Întrebări și răspunsuri pe toată perioada desfășurării evenimentului.
FORUMUL creează o oportunitate unică de a schimba experiențe și cele mai bune practici.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 11 iunie 2020 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com sau
la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.
Ne regăsiți pentru acest eveniment, în SEAP, la poziția 38.

TAXA DE PARTICIPARE – 485 lei/participant (exclusiv TVA).
Taxa cuprinde: prezența la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului, abonament online la Revista de Achiziții Publice pentru o perioadă de 3 luni.