FORUM

Tratamentul contabil și fiscal privind activitatea de cercetare – dezvoltare

07 aprilie 2022, Bucureşti, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Director Emilia Iordache

Ministerul Finanţelor Publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

1. Cadrul legislativ aferent activității de cercetare-dezvoltare.

2. Stimulente fiscale şi rolul acestora în activitatea de cercetare-dezvoltare:
a. Deduceri și scutiri acordate la determinarea profitului impozabil pentru activitatea de cercetare-dezvoltare:
– Regimul fiscal al cheltuielilor eligibile;
– Regimul fiscal al amortizării.
b. Scutiri acordate persoanelor care realizează venituri în proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare;
c. Alte facilități fiscale.

3. Reglementări contabile specifice activităţii de cercetare – dezvoltare:
a. Elemente de politică contabilă – specifice activităților de cercetare-dezvoltare;
b. Reglementări contabile naționale conform Omfp nr. 1802/2014;
c. Reglementări contabile conform IFRS- specifice activităţii de cercetare-dezvoltare;
d. Cazuri practice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice activității de cercetare-dezvoltare.

4. Concluzii, întrebări și răspunsuri.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii, se acordă CERTIFICAT DE PARTICIPARE, eliberat de furnizorul de formare profesională.

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 31 martie 2022.

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE: 580 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.