Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

FORUMUL NAȚIONAL privind ACHIZIȚIILE PUBLICE
în domeniul CONSTRUCȚIILOR

14 decembrie 2021, Centrul de Conferințe HOTEL INTERCONTINENTAL, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Adina RUS

specialist ANAP

• Cornel STOICAN

specialist ANAP;

• av. Marius GOGESCU

consultant achiziții publice și platforma SEAP

• societăți de avocatură specializate în achiziții publice.

reprezentanți ai instituțiilor relevante privind achizițiile publice, în România: ANAP, Curtea de Conturi/ Autoritatea de Audit, Autoritatea pentru Digitalizarea României

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

• Modalitatea de întocmire a Propunerii Tehnice și a Propunerii financiare;
• Criterii de atribuire a contractelor;
• Întocmirea Graficelor de execuție și a Graficului Gantt;
• Furnizor vs subcontactant vs terț susținător;
• Experiența similară;
• Impactul OG15/2021 clarificări pentru situații specifice întâlnite în ajustarea prețului contractelor;
• Modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială;
• Conflictul de interese;
• Litigii decurgând din proceduriile de atribuire a contractelor de achiziții publice;
• Prezentarea platformei SICAP în vederea facilitării încărcării solicitărilor de clarificări aferente documentației de atribuire, a ofertelor cu respectarea documentației de atribuire, a răspunsurilor la solicitările de clarificări în etapele de evaluare;
• Întocmirea și depunerea unei oferte complete, respectiv completare DUAE și documente însoțitoare, propunere tehnică, propunere financiară inclusiv criptarea în SICAP a valorii totale a acesteia.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

AVANTAJE: 10% discount la tariful de participare începând cu al treilea participant din cadrul aceleași societăți!

TARIF DE PARTICIPARE: 600 lei/participant (exclusiv TVA) include: participarea la forum (0900 – 1600), mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, lunch și consiliere pe perioada desfășurării evenimentului.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 07 decembrie 2021 e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978
Director eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

Forumul se va derula cu respectarea tuturor condițiilor privind distanțarea socială şi a măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2.

     Partener