Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

FORUMUL NAŢIONAL privind ACHIZIŢIILE PUBLICE SECTORIALE

„OG 15/2021 – modificări – cum și pentru cine se ajustează prețurile materialelor de construcții?”

„reguli noi privind simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice sectoriale în conformitate
cu OUG nr.3/august 2021″

16-19 septembrie 2021, Centrul de Conferințe, Complex Ana Hotels Sport, POIANA BRAȘOV

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Eduard BADEA

consultant achiziții publice

• Marius GOGESCU

consultant SEAP, expert/ specialist în achiziţii publice

• Mircea BORDUȘANU

specialist tehnic în domeniul achizițiilor publice

• Specialişti achiziţii publice control ex-ante

• Societăți de avocatură specializate

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Nou! Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Soluții aplicate în baza instrucțiunilor și notificărilor ANAP; alte modificări şi completări legislative la zi.
Alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unor achiziții de produse/servicii/lucrări, raportat la conceptul de „similaritate” promovat de Directiva 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile sectoriale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
Calitatea de Subcontractant vs. Terț susținător – definiții conform Legii nr. 99/2016, diferențe, mod de demonstrare a criteriilor de calificare și selecție solicitate, în funcție de fiecare calitate, situații de suprapunere a acestor calități în timpul procedurii de atribuire, jurisprudența CJUE relevantă.
Motive de excludere – mod de completare DUAE, în funcție de existența sau inexistența circumstanțelor de aplicare a prevederilor care reglementează motivele de excludere, conform Legii nr. 99/2016, și de prezentare, după, caz a unor documente suport, jurisprudenta CJUE relevantă.
Acordul-cadru – durata, situații de modificare a acordului-cadru și a
contractelor subsecvente, incidența prevederilor art. 24 din Legea nr. 99/2016 în cazul acordului-cadru.
Aplicarea prevederilor Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, în concordanță cu prevederile actelor ierarhic superioare, respectiv prevederile Legii nr. 99/2016 și prevederile Anexei din HG nr. 394/2016, raportat la prevederile privind tehnica legislativă.
Modificarea contractului de lucrări, pe motivul imprevizibilității.
Încadrarea unei oferte neconforme în situația în care propunerea financiară are un preț aparent neobișnuit de scăzut.
Practici privind platforma SEAP/SICAP.
Controlul ex-post privind achizițiile publice, realizat de Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit; identificarea posibilelor zone de risc și nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare; frauda.
Remedii și litigii în materia achizițiilor publice.
Reguli noi în achizițiile publice sectoriale cuprinse în OUG nr.3/ august 2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

AVANTAJE:
10% discount la tariful de participare pentru abonații REVISTEI DE ACHIZIŢII PUBLICE!
♦ Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.
TARIF DE PARTICIPARE: 1050 lei/participant și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 
COMPLEX ANA HOTELS – 2.360 LEI/PARTICIPANT (în limita locurilor disponibile)
HOTEL RIZZO – 1.750 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit.e)

ÎNSCRIERE: : e-mail office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978