REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE, Departamentul obiective europene – fonduri europene, vă invită să participaţi la:

SEMINAR NAŢIONAL
privind
Închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020

15 iunie 2023, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Laura MARINAȘ

Director general, Direcția Generală Programare şi Coordonare Sistem, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

NOUTĂȚI LEGISLATIVE: Ordonanța de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020.
• Cadru general privind măsurile, activitățile, condițiile şi termenele generale ce trebuie respectate la închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014 – 2020.
• Prevederi referitoare la proiectele/operațiunile ce urmează a fi etapizate.
• Prevederi referitoare la proiectele/acțiunile nefuncționale.
• Prevederi referitoare la proiectele/operațiunile nefinalizate.
• Prevederi referitoare la proiecte afectate de anchete naționale în curs sau suspendate printr-o precedură juridică sau cale de atac administrativă, cu efect de suspendare.
• Concluzii.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 13 iunie 2023.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

TARIF DE PARTICIPARE: 800 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)

Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.