PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC
conform reglementărilor cuprinse în Legea nr.361/2022

27 iunie 2024, Centrul de conferinţe Hotel CARO, blv. Barbu Văcărescu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Agenția Națională de Integritate

Adrian IVAN, specialist în etică și integritate, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

TEMATICĂ ABORDATĂ:
Etică şi integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM; implementarea standardului „Etică şi Integritate”, în conformitate cu OSGG 600/2018;
AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 – transp. Directivă (UE) 2019/1.937
Proceduri, drepturi şi obligaţii ale AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC:
• procedura de primire, de examinare şi soluţionare a raportărilor;
• drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii;
• măsurile de protecţie a acestora;
• obligaţiile autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi persoanelor juridice de drept privat;
• drepturile persoanelor vizate; atribuţiile autorităţilor competente.
Obligația de desemnare a unei persoane, a unui compartiment, sau a unui terț, cu atribuții în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
Principiile privind protecția raportărilor privind încălcări ale legii; aplicabilitate privind principiile: legalității, responsabilității, imparțialității, bunei administrări, echilibrului, bunei – credințe.
Continutul raportării și excepții; evidența și registrul raportării, procesul verbal de consemnare; exemple practice;
Procedura raportării prin canale interne: clasarea raportărilor făcute prin canale interne;
Procedura raportării prin canale externe: reprezentare, drepturi și obligații legale; revizuire proceduri;
Divulgarea publică: Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică;
Asigurarea măsurilor de protecție împotriva represaliilor: interdicții și excepții, asistența juridică și amenzile civile;
Alte măsuri de protecție: protecţia identităţii, dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultat şi dreptul de acces la propriul dosar.
Sancțiuni contravenționale.
Studii de caz.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis de furnizorul de formare profesională. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

TARIF DE PARTICIPARE – 920 lei/participant (exclusiv TVA)
Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!

ÎNSCRIERI:
Coordonatorul eveniment: Alina CRISTEA 0753 025 991
021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 19 Iunie 2024,
în limita locurilor disponibile