QUESTIONS & ANSWERS

PENSIILE, ÎN CONTEXTUL NOILOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE

03 octombrie 2019, Athénée Palace Hilton Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Lector univ. dr. Doina PÂRCĂLABU

expert în sistemul public de pensii, Preşedinte Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), până în anul 2012, formator de specialitate, a contribuit la elaborarea şi aplicarea reglementărilor legate de dreptul muncii şi în special a pensiilor; coordonator al unor programe cu finanțarea Băncii Mondiale; a participat la elaborarea a numeroase studii şi analize în vederea fundamentării, reabilitării profesionale şi reconversiei profesionale, şi alte probleme de legislația muncii etc

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Întrebări şi răspunsuri cu referire la:
Asigurații și beneficiarii sistemului de pensii; legătura dintre contributivitate și cuantumul pensiei.
Recentele modificări ale Codului muncii; ce şi cum trebuie să procedăm în prezent în cazul salariatului care îndeplineşte condițiile de pensionare?
Condițiile de eligibilitate pentru solicitarea pensiei.
Care sunt şi cum se echivalează stagiul de cotizare pentru perioade asimilate?
Constituirea stagiului de cotizare realizat, stagiul complet de cotizare, stagiul minim de cotizare, stagiu potenţial, în sistemul public de pensii.
Cum se calculează pensia din sistemul public şi factorii determinanți ai sistemului public de pensii?
Modificări de substanță şi probleme critice în Noua Lege a Pensiilor:
● noua valoare a punctului de pensie actualizată; recalcul pensie aflată în plată;
● categorii de venituri şi majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global şi altor drepturi de natură salarială;
● modificări ale stagiului de cotizare (master şi doctorat).
Analiza problemelor dificile şi soluții privind: declaraţia individuală de asigurare şi declaraţia nominală de asigurare; diferențe între locuri de muncă în condiţii deosebite şi locuri de muncă în condiţii speciale – plata contribuțiilor.
Aspecte specifice categoriilor de prestaţii de asigurări sociale: pensii (pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia de invaliditate; pensia de urmaş) şi alte prestaţii de asigurări sociale (ajutor pentru soţul supravieţuitor; tratament balnear; ajutor de deces).
Evoluția valorii punctului de pensie în perioadele următoare, pe categorii de pensie.
Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi alte modificări ale drepturilor de pensie; cumul pensie cu venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2005, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de nivelul acestora; excepţii.
Aspecte juridice privind încălcarea prevederilor legii nr.127/2019, care atrag răspunderea juridică: contravenții, jurisdicția asigurărilor sociale.
Sediul materiei: legislația în vigoare.

Dezbaterile nu se vor limita la tematica prezentată. Evenimentul va fi interactiv, pentru a răspunde tuturor întrebărilor adresate de participanţi.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 27 septembrie 2019 la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE – 470 lei/ participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break pe durata derulării evenimentului .

     Partener