QUESTIONS & ANSWERS

PLATFORMA ACHIZIȚIILOR PUBLICE, SEAP/SICAP

03 octombrie 2019, Athénée Palace Hilton Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Marius GOGESCU

Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.) expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANAP), în perioada 2007 – 2009

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Dezbateri privind noua platformă SEAP; ex:
• introducerea de informații suplimentare în mod structurat; completarea de formulare inteligente din care se vor putea extrage informații în vederea întocmirii de rapoarte (declarația cu participanții la procedura de achiziții);
• obținerea de informații actualizate despre autorități contractante/operatori economici prin redefinirea profilului acestora; publicarea tuturor modificărilor contractului de achiziție publică/acordului-cadru (prețul final al contractului);
• practica integrării DUAE în SEAP; introducerea de mesaje de atenționare ca metodă de sprijin.
Interpretări privind aspectele dificile și interpretări ale noului sistem:
• prezentare interfață după autentificare; încărcarea online; documente, răspuns criterii de calificare, definire utilizatori, profil utilizator; prezentare studiu de piață; DUAE – instrucțiuni de utilizare;
• catalog de produse/lucrări/servicii pentru a vinde atunci când autorităţile contractante iniţiază procedura de cumpărare directă; căutare proceduri de atribuire, după criteriul de atribuire, online şi offline, pe loturi şi fără loturi.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire;
• explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; procedura simplificată; evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare; documentarea deciziilor comisiei de evaluare privind trasabilitatea.
Nereguli şi soluții, privind:
• planuri de achiziții, cumpărări directe; anunțuri de intenție, anunțuri de inițiere, proceduri; anunțuri de erate, anunțuri de atribuire; notificări; contracte electronice; documente constatatoare; publicitate; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei;
• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line); tehnici și metode de generare a unor serii de rapoarte pentru o viziune de ansamblu asupra achizițiilor proprii/interval de timp.
• interconectarea sistemului informatic al CNSC cu noua platformă electronică; consultarea preliminară a pieței – derularea consultării prin SEAP și publicarea de către autoritatea contractantă a documentului rezultat; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată implicit de SEAP, precum arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul mijloacelor electronice; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.
Soluții la problemele cele mai frecvente constatate în practică:
• Înscriere proceduri online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ). Depunere ofertă de preţ şi răspuns online la criteriile de calificare pentru procedurile online, licitații deschise online etc;
• Participare la licitaţiile electronice ca şi fază finală la o procedură offline.
Sediul materiei: legislația în vigoare.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 27 septembrie 2019 la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

TARIF DE PARTICIPARE 470 lei/ participant (exclusiv TVA).
Tariful cuprinde: participarea la eveniment, mapă de lucru, materiale informative, consiliere pe toată perioada derulării evenimentului și coffee break pe durata derulării evenimentului .

Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

     Partener