Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

REUNIUNEA SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE
Băile Felix

27 – 28 aprilie 2023, Băile Felix, CENTRUL DE CONFERINŢE hotel INTERNAȚIONAL

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• invitați din cadrul Curții de Conturi a României;

• invitați din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

• specialiști și consultanți în achiziții publice;

• avocați specializați în problematica achizițiilor publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

1. Interpretarea și implementarea modificărilor legislative în materia achizițiilor publice. HG nr.336/12 aprilie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică (M. Of. 328/19.04.2023); spețe.
2. Controlul ex-ante și ex-post în materia achizițiilor publice.
2.1 controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractului de achiziție publică și a contractelor sectoriale: OUG nr.98/2017, actualizată; spețe.
2.2 controlul ex-post realizat de Curtea de Conturi în materia achizițiilor publice; valorificarea rezultatelor, conform Regulamentului privind auditul public extern (începând cu 1 ianuarie 2023); spețe.
3. Managementul riscurilor în achizițiile publice finanțate din fonduri europene nerambursabile și fonduri publice naționale.
3.1 identificarea posibilelor zone de risc şi nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare, cu referire la:
• anunţul de participare și documentaţia de atribuire;
• procesul de evaluare a ofertelor;
• implementarea proiectelor;
• perioada de monitorizare privind cerințele de durabilitate şi sustenabilitate;
• cheltuieli neeligibile, ajutoare de stat, informare şi publicitate, cheltuieli privind personalul, reglementări privind problemele de mediu etc.
3.2 frauda, conflictul de interese:
• repere în identificarea conflictului de interese;
• mecanisme interne de prevenție, verificare, raportare a conflictelor de interese.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul reuniunii, se acordă Certificat de participare şi supliment descriptiv, emise de furnizorul autorizat de formare profesională.

TARIF DE PARTICIPARE: 970 lei/participant (exclusiv TVA) și include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, sesiuni individuale Q&A și coffee break.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 630 LEI/PARTICIPANT* (TVA inclus)
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi demipensiune pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale.
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 25 aprilie 2023 e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753 025 978

Evenimentul este organizat cu sprijinul și logistica Expert Aktiv Group, furnizor autorizat.