REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE  vă invită să participaţi la CONFERINŢA NAŢIONALĂ:

Riscuri în Managementul Derulării Fondurilor Europene Nerambursabile

02 IULIE 2021, BUCUREŞTI, CENTRUL DE CONFERINŢE HOTEL INTERCONTINENTAL

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Aron Ioan POPA

formator, consultant în managementul controlului fondurilor europene, Preşedinte Curtea de Conturi/ Autoritatea de Audit în perioada 2008-2017

Adina RUS

coordonator departament control ex-ante din cadrul A.N.A.P.

Eduard BADEA

specialist achiziţii publice

Reprezentanţii instituţiilor componente Sistemului de Management şi Control al Fondurilor Europene.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

CONFERINŢA SE VA DERULA CU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE PRIVITOARE LA LIMITAREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19.

Identificarea posibilelor zone de risc şi nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare, cu referire la:
• anunţul de participare și documentaţia de atribuire;
• procesul de evaluare a ofertelor;
• implementarea proiectelor;
• perioada de monitorizare privind cerințele de durabilitate şi sustenabilitate;
• cheltuieli neeligibile, ajutoare de stat, informare şi publicitate, cheltuieli privind personalul, reglementări privind problemele de mediu etc.
Criterii privind stabilirea unor rate de corecții proporționale:
• natura, gravitatea neregulilor și pierderea financiară rezultată.
Frauda, conflictul de interese:
• repere în identificarea conflictului de interese;
• mecanisme interne de prevenție, verificare, raportare a conflictelor de interese.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii se acordă Certificat de participare şi supliment descriptiv, emise de furnizorul autorizat de formare profesională EXPERT AKTIV GROUP.

AVANTAJE !!!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

♦ Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5 – a taxă de instruire, GRATUIT!

TARIF DE PARTICIPARE – 820 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, sesiuni individuale Q&A, coffee break și lunch.

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Nadina COJOCARU 0753 025 978; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 24 IUNIE 2021
în limita locurilor disponibile.