REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE  vă invită să participaţi la programul de formare:

Riscuri în Managementul Derulării Fondurilor Europene Nerambursabile

NEREGULI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

11 – 13 IUNIE 2021, RĂZBOIENI – IAŞI, CENTRUL DE CONFERINŢE HOTEL COROANA

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Adina RUS

coordonator departament control ex-ante din cadrul A.N.A.P.;

Aron Ioan POPA

formator, consultant în managementul controlului fondurilor europene, Preşedinte Curtea de Conturi/ Autoritatea de Audit în perioada 2008-2017;

Mircea BORDUŞANU

expert achiziții publice

Eduard BADEA

specialist achiziții publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

PROGRAMUL DE FORMARE SE VA DERULA CU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE PRIVITOARE LA LIMITAREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19.

Identificarea posibilelor zone de risc şi nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare, cu referire la:
• anunţul de participare și documentaţia de atribuire;
• procesul de evaluare a ofertelor;
• implementarea proiectelor;
• perioada de monitorizare privind cerințele de durabilitate şi sustenabilitate;
• cheltuieli neeligibile, ajutoare de stat, informare şi publicitate, cheltuieli privind personalul, reglementări privind problemele de mediu etc.
Criterii privind stabilirea unor rate de corecții proporționale:
• natura, gravitatea neregulilor și pierderea financiară rezultată.
Frauda, conflictul de interese:
• repere în identificarea conflictului de interese;
• mecanisme interne de prevenție, verificare, raportare a conflictelor de interese.

Contractul naţional de proiectare – execuţie – condiţii generale şi specifice conform HG nr.1/2018.
Contractele de tip FIDIC în România – aspecte practice. Preţuri forfetare.
Sesiune de Q&A.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii se acordă Certificat de participare şi supliment descriptiv, emise de furnizorul autorizat de formare profesională EXPERT AKTIV GROUP.

TARIF DE PARTICIPARE – 870 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, sesiuni individuale Q&A și coffee break.
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

SERVICII HOTELIERE: 860 lei/participant (sunt incluse cazarea şi pensiune completă)
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e);serviciile hoteliere sunt opţionale.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Nadina COJOCARU 0753 025 978; ; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 09 IUNIE 2021
în limita locurilor disponibile

AVANTAJE !!!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.