Riscuri în Managementul Derulării Fondurilor Europene Nerambursabile

11 – 12 MARTIE 2021, CONSTANŢA, CENTRUL DE CONFERINŢE HOTEL IAKI

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Aron Ioan POPA

formator, consultant în managementul controlului fondurilor europene, Preşedinte Curtea de Conturi/ Autoritatea de Audit în perioada 2008-2017;

Marius GOGESCU

avocat, expert/specialist în achiziţii publice, Director Agenția pentru Agenda Digitală a României (A.A.D.R.), până în dec. 2019, Preşedinte A.N.A.P., în perioada 2007 – 2009;

Eduard BADEA

consultant achiziții publice din cadrul societății de avocați Ceparu & Irimia.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Identificarea posibilelor zone de risc şi nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare, cu referire la:
• anunţul de participare și documentaţia de atribuire;
• procesul de evaluare a ofertelor;
• implementarea proiectelor;
• perioada de monitorizare privind cerințele de durabilitate şi sustenabilitate;
• cheltuieli neeligibile, ajutoare de stat, informare şi publicitate, cheltuieli privind personalul, reglementări privind problemele de mediu etc.
Criterii privind stabilirea unor rate de corecții proporționale:
• natura, gravitatea neregulilor și pierderea financiară rezultată.
Frauda, conflictul de interese:
• repere în identificarea conflictului de interese;
• mecanisme interne de prevenție, verificare, raportare a conflictelor de interese.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii se acordă Certificat de participare şi supliment descriptiv, emise de furnizorul autorizat de formare profesională EXPERT AKTIV GROUP.

TARIF DE PARTICIPARE – 870 LEI/PARTICIPANT
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, sesiuni individuale Q&A și coffee break.
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Nadina COJOCARU 0753.025.978 ; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 03 MARTIE 2021
în limita locurilor disponibile

AVANTAJE !!!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

♦ Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5 – a taxă de instruire, GRATUIT!