SEMINAR MANAGEMENTUL PROIECTELOR, 

cu tema:
creșterea eficienței echipei, pentru un management de proiect bine realizat

13 Iunie 2024, București, Centrul de conferințe Hotel Radisson Park Inn

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

specialiști în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor; practicieni în accesarea fondurilor europene

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

OBIECTIVE: Scopul acestui seminar este de a informa participanții cu privire la posibilitățile de a finaliza proiectul cu succes, pentru a economisi timp și costuri, mulțumită unor termene limită și bugete bine planificate, prin tehnici de comunicare eficiente, rapide și clare cu întreaga echipă. Nu în ultimul rand, participanții vor afla despre metodologia de accesare a fondurilor, prevăzută de legislaţia în vigoare, obiectivul principal al seminarului, fiind de a oferi participanților, cunoștințe care să le permită abordarea, rezolvarea și interpretarea unor probleme specifice managementului proiectelor și a diversității responsabilităţilor în cadrul firmelor/instituţiilor publice.

TEMATICĂ ȘI DEZBATERI PRIVIND:
Obiective pentru un management eficient:
• Finalizarea unui proiect, cu succes; economiserea de timp și costuri, prin termene limită și bugete bine planificate.
• Tehnici de comunicare eficienta, rapide și clare, cu întreaga echipă; înțelegerea riscurilor proiectului și intervenția în timp util.
• Profitabilitatea proiectului; perspectiva de ansamblu asupra stadiului proiectului.
Posibilitatea de elaborare a unor noi strategii, pe măsură ce proiectul înainteaza și este posibilă renunțarea la planificările mai vechi de un an, atunci cand proiectul: și-a atins, în mod măsurabil, obiectivele, nu a depășit bugetul, a respectat termenele limită setate, a eliminat potențialele riscuri,a folosit eficient toate resursele, are un impact pozitiv.
Posibilitatea pregătirii pentru managementul de proiect care va suferi schimbări în viitorul apropiat, în principal, în următoarele moduri:
Metodologia agilă va deveni un lucru obișnuit: ajustarea calendarului proiectului din cauza schimbărilor societale.
Inteligența artificială, adică integrarea de noi tehnologii prin înțelegerea de bază a roboticii, științei datelor și a altor domenii, care poate constitui un avantaj la nivel de business.
Mai mult accent pe soft skill-urile managerilor de proiect, adică, empatia ca și calitate esențială a unui lider de echipă, preocupat de bunăstarea membrilor echipei.
Stabilirea strategiei, pentru: proiecte, programe, portofoliu, procese; Ciclul de viață al proiectului.
Stabilirea obiectivelor proiectului, definirea și inițierea proiectului:
• Grupuri de interes (Stakeholderi) asociate proiectului; roluri și responsabilități;
• Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivel individual;
• Analiza SWOT și concluzii la aceasta;
• Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului;
• Identificarea surselor de finanțare: interne, externe, rambursabile, nerambursabile, din veniturile proiectului, mixte;
• Analiza riscurilor şi definirea strategiei de proiect.
Pregătirea și planificarea proiectului: structurarea și planificarea proiectului; Instrumente specifice: WBS (Work Breakdown Structure), diagrama GANTT;
Implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului: indicatori cheie de rezultat și de progres.
Finalizarea proiectului. Valorificarea rezultatelor proiectului.
Instrumente de monitorizare și control; gestiunea abaterilor; fluxuri decizionale și managementul riscurilor.
Externalizarea și managementul prestatorilor / subcontractorilor.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Se eliberează Certificat de participare și competențe emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 06 Iunie 2024. Locurile sunt limitate!

Coordonator eveniment: Alina CRISTEA 0753 025 991

TARIF DE PARTICIPARE: 920 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.