SEMINAR NAŢIONAL
tratamentul contabil și fiscal aplicabil la închiderea exercițiului financiar 2022

31 MARTIE – 02 APRILIE 2023, SINAIA, HOTEL SINAIA

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Emilia Iordache

Director in cadrul Ministerului Finanţelor

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

OBIECTIVUL SEMINARULUI: Închiderea exercițiului financiar 2022 de către operatorii economici potrivit reglementărilor contabile aplicabile; Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2022, precum şi aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2022.

TEMATICA:
Prezentarea modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei contabile.
Inventarierea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Contabilizarea rezultatelor inventarierii.
Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Contul de profit şi pierdere. Contabilizarea unor venituri şi cheltuieli.
Prezentarea prevederilor legale referitoare la informaţiile nefinanciare care trebuie prezentate de către unele categorii de entităţi.
Prevederi cuprinse în Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la situaţiile financiare anuale.
Cerinţe legale privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor în situaţia poziţiei financiare, potrivit IFRS.
Evaluarea şi prezentarea datoriilor şi a elementelor de capitaluri proprii în situaţia poziţiei financiare.
Prezentarea elementelor extrabilanţiere; active şi datorii contingente.
Evenimente ulterioare perioadei de raportare.
Alte informaţii ce trebuie prezentate în situaţiile fianciare potrivit IFRS.
Concluzii, întrebări și răspunsuri.

AVANTAJE: Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5 – a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau fax: 021.311.71.01, 0234.313.320 până la data de 23 martie 2023. Locurile sunt limitate!

Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978

TARIF DE PARTICIPARE: 850 lei/participant (exclusiv TVA) și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.640 LEI/PARTICIPANT* (TVA inclus)
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale.
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul