Expert Aktiv Group vă invită să participați la:

SEMINARUL NAȚIONAL

MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL

03 – 05 MAI 2019, SIBIU, Centrul de conferințe Hotel CONTINENTAL FORUM SIBIU

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

specialişti care au contribuit la elaborarea STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016-2020 din cadrul: Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, Agenția Națională pentru Integritate

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.
Corupție organizațională şi corupție societală; incompatibilități și conflicte de interese; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.
Reglementări legale incidente în materia prevenirii și combaterii corupției, respectiv a incompatibilităților și conflictelor de interese.
Persoanele desemnate cu implementarea și monitorizarea SNA la nivelul propriilor instituții; rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în
activitățile anticorupție.
Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
• Declarația de aderare la SNA 2016-2020; Lista de difuzare a Declarației de aderare;
• Dispoziția de numire a Grupului de lucru pentru inițierea procesului de implementare a SNA 2016-2020;
• Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate;
• Lista principalelor atribuții ale instituției;
• Minuta ședinței de aprobare a atribuțiilor, ale instituției şi de aprobare a Raportului de evaluare a principalelor atribuții ale instituției .
• Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției; analiză.
Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație:
• Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;
• Elaborarea unui cod de etică/plan de integritate al organizației;
• Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
• Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere ;
• Planul de integritate: realizarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;
• Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție;
• Raportul anual de implementare a măsurilor anticorupție ;
• Lista măsurilor de transparență instituțională (Anexa 3 din SNA).
Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la implementarea măsurilor preventive.
Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative în materie.
Studii de caz în materia prevenirii şi combaterii corupției.
Baza materiei: Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a
riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției,
a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârșitul seminarului, se eliberează certificat de participare. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE INSTRUIRE – 650 lei/participant (exclusiv TVA). Include mapă de lucru,  suport de curs în format electronic, materiale auxiliare, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

PACHET DE PARTICIPARE – 1.850 lei/participant (exclusiv TVA). Include instruirea şi serviciile hoteliere pe toată perioada de desfășurare a evenimentului.

ÎNSCRIERI:

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail com sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320.    Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU 0753.025.978 

    Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982

    TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25 APRILIE 2019.

    EVENIMENT ORGANIZATE DE

    PARTENER