SEMINARUL NAŢIONAL
privind STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 2021-2025:

Instituirea unui mecanism rapid de implementare a măsurilor de integritate din noua
Strategie Națională Anticorupție (2021 – 2025)

31 MARTIE – 03 APRILIE 2022, SINAIA

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Av. Virginia VEDINAŞ

prof. univ. dr. Universitatea din Bucureşti, expert în elaborarea cadrului strategic anticorupţie

Irina LONEAN

doctor în științe politice la Universitatea Libre de Bruxelles și la Universitatea din București, formator Transparency International, cadru didactic SNSPA, expert politici instituționale de integritate și conformitate, expert evaluare în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

CONTEXT:
În decembrie 2021, Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr. 1.269 Strategia Națională Anticorupție (SNA) pentru perioada 2021 – 2025. Potrivit actului normativ, o serie de obligații și măsuri revin entităților publice:
• până la finalul lunii martie 2022 toate entitățile publice vor trebui să îndeplinească procedurile privind elaborarea și asumarea unei AGENDE DE INTEGRITATE.
• până în luna iunie 2022, entitațile publice trebuie să elaboreze și să aprobe propriile PLANURI DE INTEGRITATE.
• În intervalul 2021-2025, entitățile publice trebuie să îndeplinească cele peste 20 de măsuri specifice aferente obiectivelor generale ale SNA.
DESCRIERE:
Noua SNA creează o serie de obiective în domeniul prevenirii corupției la nivelul entităţilor publice. Responsabilitatea îndeplinirii la timp a acestora revine atât conducătorilor cât și funcționarilor din cadrul entităților publice.
Participanții vor învăță de la trainerii noștri modalități și exemple de implementare eficientă a măsurilor specifice din SNA:
• Elaborarea Agendei de Integritate;
• Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Planului de Integritate;
• Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie cnf. HG 599/2018;
• Managementul incidentelor de integritate;
• Implementarea Obiectivului Specific 4.3. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul entitatilor publice;
• Inventarul măsurilor preventive și indicatori de evaluare etc.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La sfârşitul sesiunii, se acordă CERTIFICAT DE PARTICIPARE, eliberat de furnizorul de formare profesională.

TARIF DE INSTRUIRE – 850 lei/participant (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

TARIF SERVICII HOTELIERE*:
HOTEL SINAIA(fostul hotel RINA SINAIA): 1.950 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit.e

*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Mihaela FULGA 0753 025 982, tel: 0753 025 978
021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 24 MARTIE 2022,
în limita locurilor disponibile