Expert Aktiv Group vă invită să participați la:

SEMINARUL NAȚIONAL

SCHIMBĂRI ȘI MODIFICĂRI ÎN PROCEDURA CIVILĂ: dificultăți şi soluții izvorâte din prevederile Legii nr.310/2018

5 APRILIE 2019, BUCUREȘTI, Centrul de conferințe Hotel Marshal Garden

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

formator la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 2003 - 2017, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.310/2018
1. Aspecte de drept tranzitoriu : aplicarea în timp a noii legi.
2. Modificări pentru punerea în aplicare a unor decizii, cu impact normativ, ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție; privire specială asupra căii de atac a recursului :
• generalizarea recursului în litigiile evaluabile în bani,
• determinarea instanței competente,
• eliminarea procedurii de filtru în fața Înaltei Curți,
• soluțiile pe care aceasta poate să le pronunțe.
3. Modificări „autentice” (neprovocate de decizii cu caracter normativ), cu o privire specială în ceea ce privește lărgirea sferei cazului de incompatibilitate prevăzut la art. 41 alin.(1) C.proc.civ., eliminarea căii de atac separate împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenție, modificări în privința comunicării, prin fax și email, a actelor de procedură; reducerea motivelor de anulare a cererii în procedura regularizării, înlăturarea obligației instanței de a fixa un termen de judecată ulterior celui în care a declarat încetarea procesului, consemnarea declarațiilor martorilor, introducerea unui nou caz de suspendare facultativă a judecății (cazul sesizării, într-o cauză similară, a CJUE pentru pronunțarea unei decizii preliminare), repunerea în termen, din oficiu, a părții care a declarat calea de atac în termenul indicat, în mod greșit, de judecătorul care a pronunțat hotărârea.
Decizii recente, cu valoare normativă, pronunțate de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție.
• Decizii de admitere a unor excepții de neconstituționalitate.
• Decizii pronunțate cu privire la cereri pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.
• Decizii pronunțate în cadrul unor recursuri în interesul legii.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare, eliberat de formatorul de pregătire profesională.

TARIF DE PARTICIPARE – 520 lei/participant (exclusiv TVA).
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, materiale auxiliare, coffee break, lunch, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

ÎNSCRIERI:

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com. sau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320.
Director eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978; Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982    TERMEN DE ÎNSCRIERE: 01 APRILIE 2019
    în limita locurilor disponibile

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER