Expert Aktiv Group vă invită să participați la:

SEMINARUL NAȚIONAL

STRATEGII ŞI NOUTĂŢI ÎN ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE EUROPENE/NAŢIONALE; probleme dificile şi soluții

28 – 31 MARTIE 2019, SINAIA, HOTEL PALACE

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

specialist/practician în managementul proiectelor

expert în managementul financiar al proiectelor

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Identificarea nevoilor de finanțare – abordări, instrumente, bune practici; pașii necesari pentru a obține o finanțare nerambursabilă; • Legislaţia în vigoare; Tipuri de fonduri şi programele finanţate de acestea; Particularităţile programelor lansate; • Ghiduri de aplicare; Axe de finanţare; Tipuri de nevoi, fonduri, programe, eligibilitate; • Regulamente europene şi naţionale privind fondurile structurale. Identificarea și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene: modalități și instrumente de lucru, bune practici. Cum să faci o documentare corectă pentru a realiza proiectul de finanțare: • Specificaţiile prezente în Ghidul Solicitantului pentru fiecare program operaţional; Planul Naţional de Dezvoltare; • Condiţii financiare; Grupuri ţintă; Activităţi ce presupun parteneriate; Noţiuni de contabilitate. Tipurile de fonduri și programele finanțate de către acestea. Tehnici de planificare, evaluare, comunicare și logistică necesare derulării proiectului. Conținutul unui proiect în detaliu. Forma juridică de constituire a parteneriatelor: • Ghidul solicitantului specific fiecărui program operaţional; Forma juridică de constituire a partenerilor; Tehnici de planificare, comunicare, evaluare; Logistica necesară derulării proiectului; Conţinutul proiectului în detaliu; Activităţile cuprinse în proiect; • Parteneri implicaţi; Formatul de scriere al proiectului; Aspecte abordate în negocierea condiţiilor de asociere. Aspecte dificile privind redactarea și propunerea unui proiect cu finanțare nerambursabilă; • Cunoştinţe juridice; Cerinţele prevăzute în ghidul aplicantului; • Activităţile derulate în proiect; Formatul proiectului; Cunoştinţe despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico-financiare; Sisteme de operare. Abordări privind valoarea adăugată și asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate din fonduri europene. Specificitatea unor Programe europene: pentru procesarea agro-alimentară, IT, IMM, alte linii de finanțare. Programe naționale de importanță majoră: Start-up Nation, Bucureşti start-up City, Fonduri naționale pentru mici unități de producție, pentru activități de comerț şi servicii, investiții în ateliere de producție: • Activitățile finanțate; Sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare; Bugete disponibile; • Eligibilitate pentru finanțare; Proceduri implementare. Cunoașterea regulilor de monitorizare și control. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. Aplicarea normelor de protecţie a mediului. Menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE. Deasemenea, se acordă CERTIFICAT DE PARTICIPARE, eliberat de furnizorul autorizat de formare profesională Expert Aktiv Group.

TAXA DE PARTICIPARE – 600 lei/participant (exclusiv TVA).
Include mapă de lucru, materiale informative în format electronic și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.260 lei/participant
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d si lit. e)
serviciile hoteliere sunt opţionale

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonator: Nadina COJOCARU 0753 025 978
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com    TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25.03.2019, în limita locurilor disponibile.

     

    EVENIMENT ORGANIZAT DE